PředmětyPředměty(verze: 887)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Environmental Protection Processes - AB111003
Anglický název: Environmental Protection Processes
Zajišťuje: Ústav organické technologie (111)
Platnost: od 2020
Semestr: oba
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Karaba Adam Ing. Ph.D.
Lhotka Miloslav Ing. Ph.D.
Paidar Martin doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N111006
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (12.04.2019)
Předmět uvede studenty do problematiky vztahu mezi chemickými technologiemi a životním prostředím. Principy trvale udržitelného rozvoje a možnosti snižování produkce skleníkových plynů jsou demonstrovány na praktických příkladech omezení produkce odpadů, hlubšího využití surovin a energií změnou existujících a kvalitnějším návrhem nových technologií. Součástí výuky je i přehled nejvýznamějších procesů likvidace vzniklých plynných , kapalných a tuhých odpadů z pohledu recyklace a regenerace technologických proudů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (12.04.2019)

Studenti budou umět:

Analyzovat existující i navrhované chemické procesy z hlediska jejich ekologických důsledků a nároků na životní prostředí a zahrnutí čisttících procesů.

Budou schopni navrhovat a koordinovat nutné úpravy technologií v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje a "zelené" chemie.

Najdou uplatnění jak pří vývoji a provozování chemické praxe, tak u řídících a dohledových orgánů.

Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (12.04.2019)

Z: Encyclopedia of Environmental Science and Engineering, páté vydání, ed. J.R. Pfafflin, E.N. Ziegler, CRC press, Boca Raton, 2006, 0849398436, http://www.scribd.com/doc/55238008/Encyclopedia-of-Environmental-Science-and-Engineering

D: Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, John Wiley & Sons, Inc., New York, 1999-2012,9783527306732, http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/14356007

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (12.04.2019)

Obecná a anorganická chemie, Organická chemie

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (12.04.2019)

Studentům je na první přednášce individuálně přiděleno téma k nastudování literatury a zjištění aktuálního stavu problému. O svých zjištěních pak studenti informují svým referátem.

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (12.04.2019)

1. Trvale udržitelný rozvoj, čisté chemické technologie, likvidace odpadů

2. Rozdělení odpadů a jejich působení na prostředí, radioaktivní odpady

3. Odpady anorganického průmyslu (exhaláty z anorg. průmyslu a jejich odstranění)

4. Odpady anorganického průmyslu (tuhé odpady z anorg. průmyslu a jejich odstranění)

5. Odpady anorganického průmyslu (metody zpracování odpadních vod a úpravy vody)

6. Membránové separační procesy v elektrickém poli

7. Elektrodové procesy v ochraně prostředí

8. Využití obnovitelných surovin - biomasy

9. Čisté katalytické procesy. Zelená chemie

10. Chemické a katalytické oxidace, spalování

11. Pokročilé oxidační procesy, oxidační činidla a ozonizace

12. Fentonova oxidace, bezpečnostní a technologické nároky

13. Mokrá oxidace odpadních vod, katalytická a superkritická oxidace

14. Kriteria výběru procesu likvidace nečistot, inženýrské a technologické aspekty

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (12.04.2019)

http://www.youtube.com/watch?v=3srBraLuyIE

Dokumenty BAT-BREF: http://www.ippc.cz/obsah/viewtopic.php?t=39

http://cs.wikipedia.org

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (12.04.2019)

K přistoupení ke zkoušce musí student získat zápočet (referát).

Zkouška je písemná sestávající z anorganické a organické části. Výsledkem je průměrná známka z těchto dvou částí zkoušky. Z obou částí je třeba získat alespoň 50 %.

 
VŠCHT Praha