PředmětyPředměty(verze: 898)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Food Technology and Biotechnology I - AB352004
Anglický název: Food Technology and Biotechnology I
Zajišťuje: Ústav sacharidů a cereálií (321)
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Šárka Evžen doc. Ing. CSc.
Patáková Petra prof. Dr. Ing.
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.04.2021)
Subject gives survey about fermentation technologies and technologies of carbohydrates. Fermentation technologies describe the principles of fermentation technologies, production of malt, bier, spirits, vine, yeast and vinegar. Carbohydrates technologies include production of beet sugar, sugar as raw material for chemical and biochemical transformation, flour milling technology, baking production, pastes, durable pastry, snack products, chocolate, confectionery, starch production and modified starches.
Výstupy studia předmětu - angličtina
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.04.2021)

To know detailed survey about fermentation and carbohydrates technologies.

Literatura - angličtina
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.04.2021)

Z:Potter N.N., Hotchkiss J.H.: Food Science. Chapman and Hall Food Science Book. Aspen Publishers, Inc. 1998

D: Murano P.S.(2003): Understanding Food Science and Technology, Wadsworth Cengage Learning. ISBN 978-0-538-45108-6.

Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.04.2021)

http://uchts.vscht.cz/materialy/erasmus/erasmus-sugar12.pdf

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.04.2021)

1. Raw materials of fermentation technology

2. Malting

3. Brewing

4. Brewing

5. Production of Wine

6. Fermentation Chemistry and Technology, Production of Spirits

7. Production of Bakers Yeast and Organic Acids

8. Sugar Industry, production of beet sugar

9. Sugar as raw material for chemical and biochemical transformation, bioethanol

10. Production of chocolate, Confectioneries

11. Starch and Modified Starches

12. Cereals, Milling, Quality of Flour

13. Cereal Chemistry, Rheology and Analytical Methods

14. Baking Technology, Quality of Products, Bisquits, Snack Products, Pasta

Studijní prerekvizity - angličtina
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.04.2021)

Biochemistry I, Food Chemistry

 
VŠCHT Praha