PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Food Technology and Biotechnology I - AB352004
Anglický název: Food Technology and Biotechnology I
Zajišťuje: Ústav sacharidů a cereálií (321)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Šárka Evžen doc. Ing. CSc.
Patáková Petra prof. Dr. Ing.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.04.2021)
Subject gives survey about fermentation technologies and technologies of carbohydrates. Fermentation technologies describe the principles of fermentation technologies, production of malt, bier, spirits, vine, yeast and vinegar. Carbohydrates technologies include production of beet sugar, sugar as raw material for chemical and biochemical transformation, flour milling technology, baking production, pastes, durable pastry, snack products, chocolate, confectionery, starch production and modified starches.
Výstupy studia předmětu - angličtina
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.04.2021)

To know detailed survey about fermentation and carbohydrates technologies.

Literatura - angličtina
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.04.2021)

Z:Potter N.N., Hotchkiss J.H.: Food Science. Chapman and Hall Food Science Book. Aspen Publishers, Inc. 1998

D: Murano P.S.(2003): Understanding Food Science and Technology, Wadsworth Cengage Learning. ISBN 978-0-538-45108-6.

Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.04.2021)

http://uchts.vscht.cz/materialy/erasmus/erasmus-sugar12.pdf

Sylabus -
Poslední úprava: Fialová Jana (27.01.2022)

1. Sugar Industry, production of beet sugar

2. Sugar as raw material for chemical and biochemical transformation, bioethanol

3. Production of chocolate, Confectioneries

4. Starch and Modified Starches

5. Cereals, Milling, Quality of Flour

6. Cereal Chemistry, Rheology and Analytical Methods

7. Baking Technology, Quality of Products, Bisquits, Snack Products, Pasta

8. Raw materials of fermentation technology

9. Malting

10. Brewing

11. Brewing

12. Production of Wine

13. Fermentation Chemistry and Technology, Production of Spirits

14. Production of Bakers Yeast and Organic Acids

Studijní prerekvizity - angličtina
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.04.2021)

Biochemistry I, Food Chemistry

 
VŠCHT Praha