PředmětyPředměty(verze: 891)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Principles of Marketing - AB501006
Anglický název: Principles of Marketing
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:6
E-Kredity: letní s.:6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Jílková Petra Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: B501006
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Literatura -
Poslední úprava: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (08.02.2021)

R: KOTLER, P. T., AMSTRONG, G. Principles of Marketing, 17th Edition. Harlow: Pearson, 2017. ISBN: 978-0134492513.

R: KOTLER, P., KELLER, K. L. Marketing Management. 15th Edition. Harlow: Pearson, 2015. ISBN: 978-0133856460

R: KERIN, R., HARTLEY, S. Marketing. 14th Edition. McGraw-Hill Education, 2018. ISBN: 978-1260092110.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (08.02.2021)

1. Introducing to marketing. Changing marketing environment, definitions, concepts. International marketing and globalization process.

2. Marketing management, core principles. Marketing audit, developing marketing strategies and plans, measurement and evaluation of marketing activities.

3. Marketing micro and macro environment analyses – analysing industries and markets.

4. Competitive strategy – five forces of competition, goals creating, strategies to build and achieve a sustainable advantage.

5. Information, external and internal information sources. Company information systems. Managing marketing information and gain customer´s insight.

6. Marketing research and forecasting – process, rules, methodology. Analysing customer and business markets.

7. Segmentation, identifying, analysing and creating market segments, targeting and positioning.

8. Customer Relationship Management - creating customer value, satisfaction and loyalty.

9. Product, services and brands – new products development and product life-cycle strategies, managing brands and brand equity. Product innovations.

10. Pricing, understanding and capturing customer value. Pricing strategy.

11. Marketing channels, retailing, wholesaling. Building e-commerce. Distribution strategy.

12. Integrated marketing communication strategy and tools of communication mix.

13. Ethic and legal marketing aspects.

14. New marketing trends and building direct customer relationship.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (08.02.2021)

Zápočet: aktivita na cvičeních a průběžné úkoly (30%), Case Study – Marketingová strategie a analýza okolí vybraného podnikatelského subjektu (70%)

Zkouška: Teoretické zvládnutí probíraných témat (v rozsahu přednášek, cvičení a povinné literatury) včetně praktické aplikace na konkrétních příkladech bude prověřeno písemnou zkouškou.

 
VŠCHT Praha