PředmětyPředměty(verze: 956)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  

Ve dnech 1. 8 až 2. 8. nebude dostupné webové rozhraní Studijního informačního systému (SIS) z důvodu plánovaných servisních prací.

 

Dekujeme za pochopení a omlouváme se za případné problémy

International Financial and Tax Environment - AB501013
Anglický název: International Financial and Tax Environment
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Strouhal Jiří prof. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: B501013
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace - angličtina
The course deals with public finance and monetary economics. There is presented capital markets structure and capital market instruments. Within public finance part of module are discussed topics from tax harmonization deeply focused on selected direct and indirect taxes.
Poslední úprava: Scholleová Hana (10.12.2021)
Literatura - angličtina

R: Schreiber, U. (2013). International Company Taxation. Berlin: Springer Verlag.

R: Richards, W.L. (2016). International Commerce – Financial and Taxation Law. Sarasota, FI: First Edition Design Publishing.

R: Mishkin, F.S. (2016) Economics of Money, Banking and Financial Markets, 11th Ed., Pearson

R: Mishkin, F.S., Eakins, S. (2018) Financial Markets and Institutions, 9th Ed., Pearson

A: Krugman, P.R., Obstfeld, M., Melitz. M.J. (2018) International Finance: Theory and Policy, 11th Ed., Pearson

A: GrantThornton (2019) IFRS Example Consolidated Financial Statements with Guidance Notes (available at https://www.grantthornton.global/globalassets/1.-member-firms/global/insights/article-pdfs/2019/example-financial-statements-report-2019-upd.pdf)

A: Gravelle, J.G. (2015) Tax Havens: International Tax Avoidance and Evasion, Congressional Research Service (available at https://sgp.fas.org/crs/misc/R40623.pdf)

Poslední úprava: Scholleová Hana (16.12.2021)
Sylabus - angličtina

1.The International Financial System

2 Interest rates, money market, bond market

3 Stock market

4.Time value of money

5 Investment valuation, risk, portfolio valuation, CAPM model

6. Taxes – microeconomic and macroeconomic perspective

7. Fiscal policy

8. Issue of securities, capital structure and value of a firm

9. Translation Risk in International Businesses

10. Credit risk

11. Risk management and financial derivatives: futures, forwards, options

12. Financial institutions and financial crises, role of central banks

13. Central banks and monetary policy

14. International finance and monetary policy

Poslední úprava: Scholleová Hana (20.02.2021)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) - angličtina

There is expected an active participation during the semester. Final test covers theory as well as practical case studies.

Poslední úprava: Botek Marek (17.01.2020)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha