PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
International Financial and Tax Environment - AB501013
Anglický název: International Financial and Tax Environment
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Strouhal Jiří prof. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: B501013
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. (10.12.2021)
The course deals with public finance and monetary economics. There is presented capital markets structure and capital market instruments. Within public finance part of module are discussed topics from tax harmonization deeply focused on selected direct and indirect taxes.
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. (16.12.2021)

R: Schreiber, U. (2013). International Company Taxation. Berlin: Springer Verlag.

R: Richards, W.L. (2016). International Commerce – Financial and Taxation Law. Sarasota, FI: First Edition Design Publishing.

R: Mishkin, F.S. (2016) Economics of Money, Banking and Financial Markets, 11th Ed., Pearson

R: Mishkin, F.S., Eakins, S. (2018) Financial Markets and Institutions, 9th Ed., Pearson

A: Krugman, P.R., Obstfeld, M., Melitz. M.J. (2018) International Finance: Theory and Policy, 11th Ed., Pearson

A: GrantThornton (2019) IFRS Example Consolidated Financial Statements with Guidance Notes (available at https://www.grantthornton.global/globalassets/1.-member-firms/global/insights/article-pdfs/2019/example-financial-statements-report-2019-upd.pdf)

A: Gravelle, J.G. (2015) Tax Havens: International Tax Avoidance and Evasion, Congressional Research Service (available at https://sgp.fas.org/crs/misc/R40623.pdf)

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. (20.02.2021)

1.The International Financial System

2 Interest rates, money market, bond market

3 Stock market

4.Time value of money

5 Investment valuation, risk, portfolio valuation, CAPM model

6. Taxes – microeconomic and macroeconomic perspective

7. Fiscal policy

8. Issue of securities, capital structure and value of a firm

9. Translation Risk in International Businesses

10. Credit risk

11. Risk management and financial derivatives: futures, forwards, options

12. Financial institutions and financial crises, role of central banks

13. Central banks and monetary policy

14. International finance and monetary policy

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) - angličtina
Poslední úprava: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D. (17.01.2020)

There is expected an active participation during the semester. Final test covers theory as well as practical case studies.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha