PředmětyPředměty(verze: 888)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Statistics 2 - AB501014
Anglický název: Statistics 2
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:6
E-Kredity: letní s.:6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Koťátková Stránská Pavla Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: B501014
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Literatura -
Poslední úprava: Fialová Jana (14.01.2020)

Z: BUDÍKOVÁ, M., KRÁLOVÁ, M., MAROŠ, B. Průvodce statistickými metodami. Praha: Grada Publishing, 2010.

D: HEBÁK, P., HUSTOPECKÝ, J. Vícerozměrné statistické metody 1. Praha: Informatorium. 2006.

D: HEBÁK, P., HUSTOPECKÝ, J., MALÁ, I. Vícerozměrné statistické metody 2. Praha: Informatorium. 2005.

D: HINDLS, R. a kol. Statistika pro ekonomy. Praha: Profesional Publishing. 2007.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Botek Marek Mgr. Ing. Ph.D. (17.01.2020)

1. Basic statistics and probability – review

2. Basic parametric tests

3. Basic non-parametric tests

4. Normality test - Chi squared test, Shapiro-Wilk test, Kolmogorov-Smirnov test

5. Categorical variable – analysis

6. Association between ordinal and nominal variables– contingency table, chi squared test of independence

7. Analysis of variance I – one -way ANOVA a Kruskal Walis test

8. Correlation analysis - graphical methods, Person and Spearman correlation coefficient

9. Correlation analysis – biserial and tetrachoric correlation

10. Correlation analysis (multivariate) - multiple and partial correlation

11. Methods of multivariate analysis - cluster analysis, factor analysis, principal component analysis

12. Regression analysis I - simple linear regression model, tests of significance of coefficients, F-test, coefficient of determination

13. Regression analysis II - nonlinearities in simple regression model (logarithmic transformations, polynomials)

14. Final recap

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Fialová Jana (14.01.2020)

Zápočet: aktivní účast na cvičeních, zpracování korespondenčních úkolů, závěrečné zápočtové písemné práce

Zkouška: písemná - část teoretická a část praktická

 
VŠCHT Praha