PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
International Accounting System and Audit - AB501034
Anglický název: International Accounting System and Audit
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:6
E-Kredity: zimní s.:6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Strouhal Jiří prof. Ing. Ph.D.
Anotace - angličtina
The course deals with reporting issues under IFRS. There are discussed measurement and presentation of non-current and current assets and liabilities. All issues are presented through practical case studies.
Poslední úprava: Scholleová Hana (10.12.2021)
Literatura -

Z: BUDÍKOVÁ, M., KRÁLOVÁ, M., MAROŠ, B. Průvodce statistickými metodami. Praha: Grada Publishing, 2010.

D: HEBÁK, P., HUSTOPECKÝ, J. Vícerozměrné statistické metody 1. Praha: Informatorium. 2006.

D: HEBÁK, P., HUSTOPECKÝ, J., MALÁ, I. Vícerozměrné statistické metody 2. Praha: Informatorium. 2005.

D: HINDLS, R. a kol. Statistika pro ekonomy. Praha: Profesional Publishing. 2007.

Poslední úprava: Fialová Jana (14.01.2020)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Zápočet: aktivní účast na cvičeních, zpracování korespondenčních úkolů, závěrečné zápočtové písemné práce

Zkouška: písemná - část teoretická a část praktická

Poslední úprava: Fialová Jana (14.01.2020)
Sylabus - angličtina

1. International Accounting Harmonisation

2. Reporting of Intangible Assets (IAS 38)

3. Reporting of Property, Plant and Equipment (IAS 16)

4. Impairment of Assets (IAS 36)

5. Reporting of Investment Properties (IAS 40)

6. Reporting of Leases (IAS 17, IFRS 16)

7. Reporting of Inventories (IAS 2)

8. Reporting of Financial Instruments (IFRS 9, IFRS 7)

9. Reporting of Provisions and Contingent Liabilities (IAS 37)

10. Preparation of Financial Statements (IAS 1, IAS 7)

11. Earnings per Share (IAS 33)

12. Events after Balance Period (IAS 10)

13. Interim Financial Reporting (IAS 34)

14. Auditors Report

Poslední úprava: Botek Marek (17.01.2020)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Zápočet: aktivní účast na cvičeních, zpracování korespondenčních úkolů, závěrečné zápočtové písemné práce

Zkouška: písemná - část teoretická a část praktická

Poslední úprava: Fialová Jana (14.01.2020)
 
VŠCHT Praha