PředmětyPředměty(verze: 877)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
World Economics - AB501035
Anglický název: World Economics
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:6
E-Kredity: letní s.:6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Pošta Vít doc. Ing. Ph.D.
Literatura -
Poslední úprava: Fialová Jana (14.01.2020)

Z: BUDÍKOVÁ, M., KRÁLOVÁ, M., MAROŠ, B. Průvodce statistickými metodami. Praha: Grada Publishing, 2010.

D: HEBÁK, P., HUSTOPECKÝ, J. Vícerozměrné statistické metody 1. Praha: Informatorium. 2006.

D: HEBÁK, P., HUSTOPECKÝ, J., MALÁ, I. Vícerozměrné statistické metody 2. Praha: Informatorium. 2005.

D: HINDLS, R. a kol. Statistika pro ekonomy. Praha: Profesional Publishing. 2007.

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Fialová Jana (14.01.2020)

Zápočet: aktivní účast na cvičeních, zpracování korespondenčních úkolů, závěrečné zápočtové písemné práce

Zkouška: písemná - část teoretická a část praktická

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Botek Marek Mgr. Ing. Ph.D. (17.01.2020)

1. Gross domestic product and related variables in the EU, USA, Canada, Japan, China and other world economies.

2. Economic growth and business cycle in the EU, USA, Canada, Japan, China and other world economies.

3. Price level, inflation in the EU, USA, Canada, Japan, China and other world economies.

4. Key characteristics of the labor markets in the in the EU, USA, Canada, Japan, China and other world economies.

5. Systematic risk and its relation to the real economy development.

6. Government sector in the EU, USA, Canada, Japan, China and other world economies.

7. Trade patterns in the world economies.

8. Banking sector of the world economies.

9. Real and financial markets interactions in the world economies.

10. Economic performance within the EU.

11. Economic growth within the EU.

12. Labor markets within the EU.

13. Real and nominal convergence within the EU.

14. Real and financial markets interactions in the world economies.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Fialová Jana (14.01.2020)

Zápočet: aktivní účast na cvičeních, zpracování korespondenčních úkolů, závěrečné zápočtové písemné práce

Zkouška: písemná - část teoretická a část praktická

 
VŠCHT Praha