PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
International Trade and Trade Finance - AB501037
Anglický název: International Trade and Trade Finance
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:6
E-Kredity: letní s.:6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: 30 / 30 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Vlachý Jan doc. Ing. Ph.D.
Anotace - angličtina
The course provides students with a broad understanding of the origins and concepts of international trade, its role in a globalized economy, as well as the relevant institutional framework. Building up on this background knowledge, students will learn more about international trade contracting, execution and risks.
Poslední úprava: Vlachý Jan (12.12.2021)
Literatura - angličtina

R: Grath, A.: The Handbook of International Trade and Finance.4Th ed. Kogan Page, 2016

R: Sitkin, A., Bowen, N. International business: challenges and choices. 7th ed. New York: Oxford University Press, 2013

R: Reuvid, J., Sherlock, J. International trade: an essential guide to the principles and practice of export. Philadelphia: Kogan Page, 2011

A: Jacque, L.R. International Corporate Finance. John Wiley, 2014.

A: Clark, E. International Finance. Thomson, 2002.

A: Krugman, P.R., Obstfeld, M., Melitz, M.J. International economics: theory & policy. 9th ed. Boston: Pearson, 2012

A: Branch, A.E. Global Supply Chain Management and International Logistics. New York: Routledge, 2009

Poslední úprava: Botek Marek (17.01.2020)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Zápočet: aktivní účast na cvičeních, zpracování korespondenčních úkolů, závěrečné zápočtové písemné práce

Zkouška: písemná - část teoretická a část praktická

Poslední úprava: Fialová Jana (14.01.2020)
Sylabus - angličtina

1. Evolution of international trade and globalization, its impact on civilization and society

2. Theories of international trade and their impacts

3. International institutions, trade policies and trade barriers

4. Firms' foreign market entry strategies, managing risks in international business, country risk

5. International trade financing, export finance, role of institutions in export finance

6. Structure of trade transactions, documentary system in international trade

7. Trade finance documents and process administration

8. Organization of international trade and business

9. International logistics and supply chain management

10. Negotiating strategies and tactics in international markets

11. Contracting and legal issues in international business

12. International financial systems, disintermediation, regional specifics (Asian, Islamic finance)

13. Global financial and commodity markets, foreign exchange

14. Conclusions and follow-up

Poslední úprava: Botek Marek (17.01.2020)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) - angličtina

Z - Seminární práce na zadané téma

Zk - Ústní zkouška

Poslední úprava: Botek Marek (17.01.2020)
 
VŠCHT Praha