PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Networking in English - AB501040
Anglický název: Networking in English
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2020 do 2023
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Štefl Martin Mgr. Ph.D.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace - angličtina
As an indispensable competence and embodiment of the 21st century learning and life skills” (Watanabe-Crockett, “The Critical 21st Century Skills”), business networking is traditionally defined as “the creation and use of personal contacts for one’s own benefit or for the benefit of the group” (Jenkins 65) and a “deliberate and discretionary process of creating, cultivating, and capitalising on trust-based, mutually beneficial relationships for individual and organisational success” (Baber et al. 22). Consequently, successful business networkers are traditionally defined as proficient communicators, always ready to educate others about their “business and hopefully turn them into customers” (Ward, “What is Business Networking”). Focusing on the practical communicative needs of the students, the aim of the course is to acquire and systematically develop language skills and strategies of effective and appropriate business communication, interaction and behaviour in typical networking situations (creation and management of a network of business contacts with people who might help with extension and development of business opportunities) through language analysis, role-plays and functional language training, teamwork, and individual feedback.
Poslední úprava: Štefl Martin (10.12.2021)
Literatura - angličtina

R: Baber, A., Waymon, L. Make your contacts count: networking know-how for business and career success. New York: American Management Association, 2007. ISBN: 978-0-8144-7402-0.

R: Lederman, M. T. The 11 laws of likability: relationship networking - because people do business with people they like New York: American Management Association, 2012. ISBN: 978-0-8144-1638-9.

A: Grayso, C., Baldwin, D. Leadership networking: connect, collaborate, create. Greensbro: Center for Creative Leadership, 2007. ISBN 978-1-882197-97-2.

A: Barrett, B., Sharma, P. Networking in English. London: Macmillan, 2010. ISBN: 978-0-230-73248-3

Poslední úprava: Štefl Martin (20.09.2020)
Sylabus - angličtina

1. Introduction to networking, basic concepts

2. Question formation (rhetorical, open and closed)

3. Language of interviews, basic interview strategies

4. Intonation & vocal clarity

5. Self-marketing and branding, business etiquette

6. Language of social media, effective electronic communication (email, Facebook, LinkedIn)

7. Mid-term revision, common mistakes.

8. Language and strategies of suggestion, explanation and persuasion

9. Negotiations, feedbacks and summaries

10. Formal vs. informal language for social/business interaction, diplomatic and idiomatic language

11. Presentation skills in English 1: from public speeches to business small talk& elevator pitch strategy

12. Presentation skills in English 2: from public speeches to business small talk& elevator pitch strategy

13. The essentials of intercultural awareness

14. Final test

Poslední úprava: Botek Marek (20.01.2020)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) - angličtina

Písemný test, dílčí písemné testy, docházka, aktivní účast v hodině.

Poslední úprava: Botek Marek (20.01.2020)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.4 10
Obhajoba individuálního projektu 0.6 18
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha