PředmětyPředměty(verze: 913)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Business Correspondence - AB501041
Anglický název: Business Correspondence
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2020
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Pavelková Hana Mgr. Ph.D.
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. (16.12.2021)

R: Clifford Bean: Business Correspondence: Correspondence English, Business Letter Writing Customs, Files and Systems, Writing Effective Business Letters. Forgotten Books, 2018. ISBN-13 978-1330292761

R: Mable Chan: English for Business Communication, Routledge, 2020. ISBN 9781138481688

R: A. Ashley: Oxford Handbook of Commercial Correspondence . Oxford University Press. 2007. ISBN 10:0194572137

A: Andrew Littlejohn, Company to Company, Cambridge, 2005. ISBN 0-521-60975-5

A: Paul Emmerson: Email English. MacMillan. 2013. ISBN 10:1405012943

A: Lin Lougheed: Business Correspondence: A Guide to Everyday Writing. Longman. 2003. ISBN 10:0130897922

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Pavelková Hana Mgr. Ph.D. (14.12.2021)

This course is designed to help students write better emails in English as emails are the most common form of written communication. It is aimed at intermediate or upper-intermediate level, and consists of 7 sessions (2x 100 min) of language practice covering a wide range of business topics, and also on-line feedback of the written work. It includes exercises on email style, but also focuses on more conventional language areas, such as fixed expressions, sentence structure, linking words, punctuation etc. It will help students to write effective emails, express themselves clearly, and their writing will be easier to understand.

Session 1: Introduction to Bussiness Correspondence; Making enquiries

Session 2: Email structure; Email conventions; Attachments

Session 3: Using approriate style: Formal/Neutral/Informal; Writing apologies

Session 4: Giving good/bad news; Punctuation

Session 5: Being indirect and polite; Articles

Session 6: Checking understanding; Common mistakes; proofreading

Session 7: Review

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Pavelková Hana Mgr. Ph.D. (16.12.2021)

Písemný test, dílčí písemné úkoly, docházka, aktivní účast v hodině.

 
VŠCHT Praha