PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Intercultural Communication - AB501043
Anglický název: Intercultural Communication
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2022 do 2023
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Štefl Martin Mgr. Ph.D.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace - angličtina
Intercultural communicative competence refers to the ability to understand cultures, including your own, and use this understanding to communicate with people from other cultures successfully. Therefore, the course deals with intercultural issues such as cultural awareness, values, attitudes, stereotypes and barriers, and miscommunication in communication. The course activities combine F2F and online intercultural, language and ICT skills development. The main language functions practiced include expressing opinions in different contexts, different standards of agreeing and disagreeing, making suggestions, giving and accepting advice, criticizing politely and clarifying matters. The approach is interactive. Students learn through practical activities, research, analysis, comparison, discussion, critical thinking and reflection.
Poslední úprava: Štefl Martin (11.12.2021)
Literatura - angličtina

R: Gibson R.: Intercultural Business Communication, OUP, ISBN 978-0-19-442180-5

A: Schmidt, P.: In Search of Intercultural Understanding, 2007, Vienna: Meridian World Press, ISBN:

A: Lewis, R.: When cultures collide, 2005, London: Nicholas Brealey Publishing, ISBN 978-1-90483802-9

A: Mackenzie, I: English for Business Communication, 1997, CUP

A: Jones, L.: Working In English, ISBN 9780521776844

A: Hancock, M.: English Pronunciation In Use, ISBN 9780521687522

A: Murphy, R.: English Grammar In Use, ISBN 9780521532891

A: English dictionary, Lingea Lexicon 5, ISBN 978-80-87062-52-4

Poslední úprava: Botek Marek (20.01.2020)
Sylabus - angličtina

1. What is culture and multiculturality

2. Intercultural theories

3. Understanding myself, my cultural values; creating personal portfolio

4. Cultural and language context in communication

5. International English as a lingua franca

6. Cultural stereotypes

7. Cultural patterns and strategies

8. International team work, cultural dimensions

9. International team work, miscommunication in communication

10. Which language mistakes cause misunderstanding and how to avoid them

11. Intercultural communicative competence - listening effectively

12. Intercultural communicative competence - speaking clearly

13. Intercultural communicative competence - cultural diversity

14. Portfolio evaluation, self-reflection

Poslední úprava: Zvěřinová Jana (21.09.2020)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) - angličtina

Portfolio, knowledge and vocabulary checks, pro-active participation, attendance.

Poslední úprava: Hřebačková Monika (21.09.2020)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Účast na seminářích 1 28
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha