PředmětyPředměty(verze: 877)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
European History and Culture - AB501044
Anglický název: European History and Culture
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:6
E-Kredity: zimní s.:6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Pavelková Hana Mgr. Ph.D.
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Botek Marek Mgr. Ing. Ph.D. (20.01.2020)

R: In Search of Intercultural Understanding, Schmidt, P, 2007

R: When cultures collide, Lewis R, 2005

R: Black, J.: A History of Europe. Arcturus Publishing Ltd. ISBN: 9781789502336. 2019

A: https://en.unesco.org/

A: www.europeanbestdestinations.com

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Botek Marek Mgr. Ing. Ph.D. (20.01.2020)

1. Across cultures, what is culture, cultural artefacts

2. Comparing cultural values

3. The Iceberg Concept

4. Exploring the European city centres (history, important sites)

5. UNESCO heritage sites in Europe

6. European art centres, most significant artworks

7. Discovering Europe in a nutshell - quiz session

8. Discovering European history in a nutshell – introduction

9. Discovering European history in a nutshell – project work+report

10. European history and culture beyond surface (selected topics)

11. Historical milestones and famous personalities (comparative)

12. Global/local perception of Europe

13. Sharing experience - international team work – video and infographics

14. Evaluation, final report, feedback

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Botek Marek Mgr. Ing. Ph.D. (20.01.2020)

seminární práce, prezentace

 
VŠCHT Praha