PředmětyPředměty(verze: 877)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Czech language - AB501045
Anglický název: Czech language
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:6
E-Kredity: zimní s.:6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Štefl Martin Mgr. Ph.D.
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Botek Marek Mgr. Ing. Ph.D. (20.01.2020)

R: Holá, L.: Czech Step by Step 1 (podle vyučované úrovně A1, A2), Akropolis, 2016

R: Kestřánková, M.: Čeština pro cizince (podle vyučované úrovně A1-A2, B1) ISBN: 978-80-266-1187-5, ISBN: 978-80-266-1048-9

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Botek Marek Mgr. Ing. Ph.D. (20.01.2020)

1. Orientation;

2. Present tense;

3. Asking for directions;

4. Accusative sg.

5. Possessive pronouns

6. Places and locations;

7. Eating Out;

8. Adjectives;

9. Food;

10. Modal verbs

11. Family;

12. Describing people;

13. Expressing the time (days of the week, parts of the day);

14. Daily routine

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Botek Marek Mgr. Ing. Ph.D. (20.01.2020)

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta Písemný test, dílčí písemné testy, docházka, aktivní účast v hodině.

 
VŠCHT Praha