PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Czech language 1 - AB501045
Anglický název: Czech language 1
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Štefl Martin Mgr. Ph.D.
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Štefl Martin Mgr. Ph.D. (14.12.2021)
The course Czech language 1 is intended for foreigners and is the first in a two part series. The aim of the course is to help students acquire basic communicative competences for functioning in everyday life in the Czech Republic. Related language skills, such as speaking, reading, listening, writing, basic grammar and phonics, are subordinate to this intention.
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Štefl Martin Mgr. Ph.D. (18.02.2021)

R: Holá, L.: Czech Step by Step 1 (according to the language level A1, A2), Akropolis, 2016

R: Kestřánková, M.: Čeština pro cizince (according to the language level (A1–A2, B1) ISBN: 978-80-266-1187-5, ISBN: 978-80-266-1048-9

Additional teacher’s materials

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Štefl Martin Mgr. Ph.D. (18.02.2021)

1. Pronunciation; Czech alphabet;

2. Greetings;

3. Addressing people;

4. Present tense;

5. Personal pronouns;

6. Asking for direction; Locations;

7. Gender; Nominative and Accusative sg.;

8. Possessive pronouns;

9. Adjectives;

10. Modal verbs

11. Family;

12. Describing people;

13. Expressing the time (days of the week, parts of the day);

14. Test

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) - angličtina
Poslední úprava: Štefl Martin Mgr. Ph.D. (18.02.2021)

Study requirements:

• Final written test,

• Progress tests

• Activity during the seminars

• Attendance

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha