PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Subsidy Management - AB501048
Anglický název: Subsidy Management
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Štěpánek Petr Ing. arch.Ing. Ph.D.
Literatura

Z: POŠTA, V. Mikroekonomie pro navazující magisterské studium na MÚVS ČVUT, 2017.

D: COCHRANE, J.H. Asset Pricing, 2005.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (18.09.2020)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Studenti postupují k závěrečné písemné zkoušce na základě zisku alespoň 50 % bodů z průběžných testů během semestru.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (18.09.2020)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Studenti postupují k závěrečné písemné zkoušce na základě zisku alespoň 50 % bodů z průběžných testů během semestru.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (18.09.2020)
 
VŠCHT Praha