PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Talent Management - AB501049
Anglický název: Talent Management
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:6
E-Kredity: zimní s.:6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Krejčí Miloš Ing.
Anotace - angličtina
The course is focused at practical application of knowledge and basic skills of Talent Management as well as the development of personal competencies of each student in order to improve individual self-presentation and to succeed during the Recruiting Process and Employee / Employer Selection process.
Poslední úprava: Krejčí Miloš (18.09.2020)
Výstupy studia předmětu - angličtina

At the end of the course students will be able to understand and explain basics of modern approaches, theories and trends of Talent Management in current global business environment. The emphasis is on identification and attraction of talents and further development of their life careers and their retention in order to increase Talents contribution to the competitiveness of the companies.

Understanding the modern approaches and trends in Talent Management students will in parallel improve their skills in Recruiting Process and Employee / Employer Selection process as well as identification and presentation of their core competencies in order to succeed individually at the market.

As a result of the course each student will have competitive Self-presentation:

• updated individual CV (Resume),

• current Letter of Interest,

• job interview communication and behavior skills.

Poslední úprava: Krejčí Miloš (18.09.2020)
Literatura - angličtina

Mandatory readings

Arsmstrong, M. and Taylor, S. (2020). Armstrong’s Handbook of Human Resource Management Practice. 15th ed. London: Kogan Page Limited, 2020. ISBN 978-0-7494-9827-6.

DESSLER, Gary. Human Resource Management. Florida: Pearson, 2013. ISBN 978-0132668217.

MERLEVEDE, Patrick. Talent Management: A Focus on Excellence. Bookbonn, 2014. ISBN 978-87-403-0740-5.

CARTER, L., Goldsmith M. Best Practices in Talent Management: How the World's Leading Corporations Manage, Develop, and Retain Top Talent. San Francisco: Pfeiffer, 2010. ISBN 9780470499610.

Recommended readings

MICHAELS, E., HANDFIELD-JONES, H., AXELROD, B. The War for Talent. Boston, Mass.: Harvard Business School Press, 2001. ISBN 15-785-1459-2.

MATTONE, J., XAVIER, L., FITZ-ENZ, J. Talent Leadership: A Proven Method For Identifying and Developing High-Potential Employees, New York: AMACOM, 2013. ISBN 9780814432396.

Poslední úprava: Krejčí Miloš (07.09.2021)
Sylabus - angličtina

Talent Management – individual preferences analyses;

Talent and job performance;

Core personal skills and competencies – identification, development and presentation;

Self-presentation – individual student´s CV and the Letter of Interest;

Attraction of talents, Hiring Internally, Hiring Externally – current options;

Candidates recruitment process knowledge;

Candidates selection process skills;

Selection interviews preparation;

Selection interviews role-plays;

Development of talents – feed-back session, career planning workshop;

Diversity workshop;

Retention of talents – responding to individual preferences.

Poslední úprava: Krejčí Miloš (18.09.2020)
Studijní prerekvizity - angličtina

Human Resource Management knowledge.

Poslední úprava: Krejčí Miloš (18.09.2020)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) - angličtina

Individual preparation and presentation, teamwork, in class work-shops, group presentations, personal analysis and development plan presentation, final test.

Approved i) updated individual CV (Resume), ii) current Letter of Interest, iii) job interview communication and behavior skills.

Poslední úprava: Krejčí Miloš (12.09.2023)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 2 56
Práce na individuálním projektu 1 28
Účast na seminářích 2 56
6 / 6 168 / 168
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Obhajoba individuálního projektu 20
Protokoly z individuálních projektů 20
Zkouškový test 40

 
VŠCHT Praha