PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Regional Development and Public Administration - AB501077
Anglický název: Regional Development and Public Administration
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Novotný Lukáš doc. Dr. Mgr. M.A.
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Novotný Lukáš doc. Dr. Mgr. M.A. (06.12.2020)
The course provides a basic orientation in the system of public administration in the Czech Republic. The aim is to give students a general overview of the organization and activities of public administration. The big part of the course consists of municipal and regional establishments, especially in their regulation according to the laws on municipalities and regions. In addition, the course will bring the basics of the study of regional development. At the end of the course, students will know the principles and functioning of public power, the foundations of the rule of law and the principles and functioning of constitutional and self-governing institutions, including the legislative process. At the same time, they will be familiar with the issues of regional development.
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Novotný Lukáš doc. Dr. Mgr. M.A. (12.01.2021)

Core:

Bodemann, Marcus. Management of Public Administration. Developments and Challenges in Adaption of Management Practices Increasing Public Value. Wiesbaden: Gabler Verlag, 2018. ISBN 978-3-658-22686-2.

Raczkowski, Konrad. Public Management. Theory and Practise. Cham: Springer, 2016. ISBN 978-3-319-20311-9.

Wang, Zheng. Principles of Regional Science. Cham: Springer, 2017. ISBN 978-981-13-5379-6. 10.1007/978-981-10-5367-2

Supplementary:

Fischer, Manfred M.; Nijkamp, Peter (Eds.). Handbook of Regional Science. Cham: Springer, 2014. ISBN 978-3-642-23429-3.

Lang, Thilo; Görmar, Franziska (Eds.). Regional and Local Development in Times of Polarisation. Re-thinking Spatial Policies in Europe. London: palgrave macmillan, 2019. ISBN 978-981-13-1189-5. 10.1007/978-981-13-1190-1

8-80-7380-320-9.

Torre, André; Wallet, Frédéric. Regional Development in Rural Areas. Analytical Tools and Public Policies. Cham: Springer, 2016. ISBN 978-3-319-02371-7. 10.1007/978-3-319-02372-4

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) - angličtina
Poslední úprava: Novotný Lukáš doc. Dr. Mgr. M.A. (06.12.2020)

Seminar work on an individually assigned topic and its defense.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Novotný Lukáš doc. Dr. Mgr. M.A. (06.12.2020)

1. Defining the topic of regional development and public administration. Relation to other disciplines (especially geography, economics, political science, sociology)

2. Basics of regional and political geography, region, types of regions, functional region and regional hierarchy, state and state organization, division of states according to the exercise of power and form of government, supranational and international organizations

3. Public administration, public service, administrative science and its development. Organization of public administration and organizational principles, decision-making in public administration and its factors and principles

4. State administration in the Czech Republic - structure of state administration in the Czech Republic, functions and powers of central state administration bodies and other central state administration bodies

5. Territorial self-government - legislative framework of activities of municipalities, types of municipalities in the Czech Republic according to the Act on Municipalities, position of the capital, statutory cities, towns and municipalities, characteristic features of municipalities

6. Competence of municipalities, local administration and self-government, local legal regulations - independent competence, delegated competence, local legislation, validity and effectiveness of local legal regulations

7. Regional establishment - legislative regulation, differences and identical elements with the municipal establishment

8. Theory of regional development; basic theory and conceptualization of the region. Regionalization, theoretical approaches to territorial development

9. Regional development (localization, social, transport, environmental factors)

10. Tools of regional development (spatial planning, strategic planning, regional marketing; support of innovation and business environment, innovative approaches to spatial development management)

11. Structurally affected regions and their political, economic and social specifics

12. Finances and budgets, urban management

13. Discussion of current trends in public administration reform

14. Examples of successful and unsuccessful regions. Discussion of different development trajectories, the process of territorial change.

 
VŠCHT Praha