PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Public finances and Economic Tools for Sustainability - AB501078
Anglický název: Public finances and Economic Tools for Sustainability
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Pošta Vít doc. Ing. Ph.D.
Anotace - angličtina
The course is focused on the financial and economic part of the public sector - economic administration, state budget, tax system of the Czech Republic, budgetary determination of taxes, budgets of regions and, cities, public procurements, PPP and EPC projects. It also includes an introduction to the European Union's financial instruments for development.
Poslední úprava: Hudeček Tomáš (15.12.2020)
Literatura - angličtina

Hollman, A.-L.. (2019): Public Finance and Public Policy: Responsibilities and Limitations of Government. Cambridge: Cambridge University Press.

Varian, H.R. (2019): Intermediate Microeconomics: A Modern Approach. Mass.: MIT Press.

Documents of EC, Ministry for regional development of the Czech Republic

Poslední úprava: Hudeček Tomáš (15.12.2020)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) - angličtina

To be admitted to the exam, the student needs to actively participate in the seminars and submit a seminar paper that is accepted. The exam is based on a written test.

Poslední úprava: Pošta Vít (12.09.2023)
Sylabus - angličtina

1) Introduction to the public economy, market failures and their solutions, effects of taxation and the transfer to economic entities

2) Tax system of the Czech Republic vs. EU

3) Sustainability of public finances, fiscal rules

4) Structural policy

5) Budgeting of cities and municipalities, budgetary determination of taxes

6) The budget of the capital city of Prague

7) Excursion

8) Public resources and public procurement

9) PPP projects, general overview and case studies

10) EPC projects, general overview and case studies

11) Public support, legislative framework, forms of public support, integrated investment platforms, specifics of selected public sectors

12) National, regional and municipal grant schemes

13) EU economic policy and economic governance - EU budget and its creation, system and process of distribution of funds to Member States and regions through programs and funds, structural funds

14) Project management of EU funds - European structural and investment funds, the role of EU structural policy, institutional and program organization in the Czech Republic, knowledge of the project cycle, preparation of applications, feasibility studies, case studies

Poslední úprava: Hudeček Tomáš (15.12.2020)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) - angličtina

To be admitted to the exam, the student needs to actively participate in the seminars and submit a seminar paper that is accepted. The exam is based on a written test.

Poslední úprava: Pošta Vít (12.09.2023)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha