PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Professional English 2 - AB501087
Anglický název: Professional English 2
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: letní s.:12
E-Kredity: letní s.:12
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/10, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
Garant: Štefl Martin Mgr. Ph.D.
Anotace - angličtina
Professional English 2 is the second intensive course in the two-part series designed to help foreign students reach the B2 level of mastering English, which is an obligatory pre-requisite for further university studies in the Czech Republic. The goal of this course is for students to augment their overall knowledge of the English language concerning the four language skills involved: Listening, Speaking, Reading and Writing. It should enhance their professional communicative competence in terms of vocabulary, grammar, intelligible pronunciation, listening comprehension, and coherent organization of information at sentence and discourse levels. The course aims for students to substantially increase their potential to pass the standardized B2 examination held at the end of the term.
Poslední úprava: Scholleová Hana (09.12.2021)
Literatura - angličtina

R: J. Bell and R. Gower (2018): First Expert Coursebook -3rd edition. Pearson.

R: Vince, M. (2009): Language Practice for First /English Grammar and Vocabulary. McMillan, 5th edition with key.

R: Haughton, S. (2019): Ahead with FCE. -1st edition. Aheadbooks.

Poslední úprava: Scholleová Hana (11.12.2021)
Sylabus - angličtina

1. Use of English – Professional English 1 overview

2. Reading techniques - skimming

3. Listening for detail

4. Use of English – adjectives and prepositions

5. Use of English – verb patterns

6. Mid-term revision

7. Building professional vocabulary

8. Word formation

9. Listening – understanding international Englishes

10. Implementing professional vocabulary

11. Analyzing professional texts

12. Use of English - tenses

13. Key word transformation practice

14. Revision

Poslední úprava: Scholleová Hana (11.12.2021)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) - angličtina

Students can receive credit for the course if they:

1)submit all homework assignments on time and in good quality

2)have minimum 80% attendance

Poslední úprava: Scholleová Hana (09.12.2021)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 3.6 102
Práce na individuálním projektu 0.4 10
Příprava na zkoušku a její absolvování 3 84
Účast na seminářích 5 140
12 / 12 336 / 336
 
VŠCHT Praha