PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Primer in Communication 2 - AB501089
Anglický název: Primer in Communication 2
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: letní s.:6
E-Kredity: letní s.:6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/4, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
Garant: Hřebačková Monika PhDr.
Anotace - angličtina
This course is to help students improve their communication in English for successful international business and social interactions. It has been designed to advance students in English up to a B2 level of CEFR (Common European Framework of Reference). The course focuses on strategies in communication for business students used in everyday, work and study abroad contexts. Furthermore, the students rehearse and practice authentic communication in real-life situations. Students are required to successfully complete Primer in Communication I.
Poslední úprava: Hřebačková Monika (08.12.2021)
Výstupy studia předmětu - angličtina

A dialogue Journal,

A presentation on the topic defined by the teacher,

A written report using functional language.

Poslední úprava: Hřebačková Monika (08.12.2021)
Literatura - angličtina

R: M. O’Keefe (2019). Business Partner A2+, Pearson Education Limited, ISBN: 9781292248592

R: A. Barker (2016). Improve Your Communication Skills, 4th edition, Kogan Page, ISBN: 978-0-7494-7575-8

R: J. LaGard (2018). Fact Vs. Fiction: Teaching Critical Thinking Skills in the Age of Fake News, International Society for Technology in Education, ISBN-10: 1564847047

A: M. Hancock (2003). English Pronunciation in Use. Cambridge University Press. ISBN-10: 9780521001854

A: R. Murphy (2015). Essential Grammar in Use, 4th edition, Cambridge University Press, ISBN: 9781107480551

A: English dictionary, Lingea Lexicon 5, ISBN 978-80-87062-52-4

Poslední úprava: Scholleová Hana (16.12.2021)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) - angličtina

Active participation: As the course focuses on active communication, attendance is mandatory, and students can miss a maximum of 8 sessions total out of 56. Active participation also includes the preparation of homework. Two incomplete homework assignments count as one absence.

Journal speaking: Students are required to record themselves speaking for 2-4 mins on a weekly topic assigned by the teachers.

Presentation: Students will give a 5-minute presentation on the topic defined by the teachers.

Written report: Students will submit a 250-word report based on their findings from the media awareness sessions using the functional language.

Poslední úprava: Hřebačková Monika (08.12.2021)
Sylabus - angličtina

1. Introduction/ Primer in Communication 1 Review

2. Work and Study Patterns/Stress and Pronunciation Practice 1

3. Events Management /Pronunciation Practice 2

4. Retail Experience/ Intonation and Pronunciation Practice3

5. Customer behaviour and Going cashless /Pronunciation Practice 4

6. Introduction to Media Awareness/ Report writing

7. Media Awareness-Discussing Findings/ Clarity and Pronunciation Practice 5

8. Research and Development / Report Follow up

9. Innovation / Presentations practice – useful language and techniques

10. Green Solutions /Adapting to the audience -Pronunciation Practice 6

11. Competition/ Comprehension and comprehensibility - Pronunciation Practice 7

12. Student Presentations

13. Written Reports Due, most common mistakes

14. REVIEW – Feedback

Poslední úprava: Hřebačková Monika (08.12.2021)
Vstupní požadavky - angličtina

Students are expected to have a B1 level of English knowledge in order to communicate in face-to-face situations and in writing.

Poslední úprava: Hřebačková Monika (08.12.2021)
Studijní prerekvizity - angličtina

Students are required to successfully complete Primer in Communication I.

Poslední úprava: Hřebačková Monika (08.12.2021)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 2 56
Práce na individuálním projektu 1 28
Účast na seminářích 2 56
6 / 6 168 / 168
 
VŠCHT Praha