PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Valorisation, Commercialisation and Entrepreneurship - AM105020
Anglický název: Valorisation, Commercialisation and Entrepreneurship
Zajišťuje: Ústav anorganické technologie (105)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Preuss Karel doc. PhDr. CSc.
Sedlářová Ivona Ing. Ph.D.
Záměnnost : S105010
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Sedlářová Ivona Ing. Ph.D. (20.02.2018)
The aim of the theme is to inform students about the most important topics in carrying business and manage the companies dealing with new knowledge, on the boundary among science and industrial practice - namely spin-off companies. It contains also the primary information concerning management as a whole, its system, theory and methods.
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Sedlářová Ivona Ing. Ph.D. (20.02.2018)

A:EBERT, R. J.; GRIFFIN, R. W. Business Essentials. 8th ed., New York : Prentice Hall, 2010. 336 s., ISBN 978-0137053490.

A:FANNIN, R. A. Startup Asia: Top Strategies for Cashing in on Asia's Innovation Boom. Singapore : John Wiley & Sons (Asia), 2011. 256 s., ISBN 978-0470829905.

A:MIAN, S. A. Science and Technology Based Regional Entrepreneurship: Global Experience in Policy and Program Development. Cheltenham : Edward Elgar Pub., 2011. 488 s., ISBN 978-1847203908.

R:COOKE, P.; ASHEIM, B.; BOSCHMA, R.; MARTIN, R.; SCHWARTZ, D.; T-DTLING, F. Handbook of Regional Innovation and Growth. Cheltenham : Edward Elgar Pub., 2011. 648 s., ISBN 978-1848444171.

R:ROBBINS, S. P.; COULTER, M. Management. 10th ed., Englewood Cliffs : Prentice-Hall, 2008. 592 p., ISBN 978-0-13-209071-1.

R:WEBER, L. Don't Let 'em Treat You Like a Girl: A Woman's Guide to Leadership Success. 3rd ed., North Charleston : RidgeRunner Publishing, 2011. 199 s., ISBN 978-1-59109-981-9.

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) - angličtina
Poslední úprava: Sedlářová Ivona Ing. Ph.D. (15.02.2018)

Exam based upon personal discussion.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Sedlářová Ivona Ing. Ph.D. (20.02.2018)

1. Management - basic issues, function and structure; manager and his position, levels. Management and entrepreneurship. Management history overview.

2. Innovation and its implementation - specific issues in industrial implementation of newly developed methods, technologies and products. Specific needs in development, marketing, production, financing and selling.

3. Main processes in management: planning - its use and importance, planning process, structure of the plans. How to establish and maintain plans, effectiveness of planning, planning, probability and fortuity.

4. Main processes in management: organization - structures in organization and architecture of organizations, impact of organization, flexible issues, working place, description of work, factors influencing work flow.

5. Main processes in management: motivation - system of motivation and stimulation, how to motivate people, self-motivation, psychology of motivation, social base of motivation.

6. Main processes in management: decision making - processes of decision making, issues of decision making, risk and uncertainty, models and methods of decision making.

7. Main processes in management: checking and control - aim and structure of the checking and control, weak points of controlling, criteria and their setting, modern methods.

8. Main processes in management: communication - partners in communication, coding. Information in management - value of information, information as a competitive advantage. Managerial information systems - principles, utilization, decision making support, expert systems, loss of information, feedback, forms of communication, internal and external communication.

9. Leadership - leadership as an ability to lead people, as a specific form of management. Positive and negative tactics. How to deal with specific people. Ladies in management.

10. International management - specific issues, working in international companies, how to deal with cultural diversity, differences in customs, team management in international milieu. Team work - group and team, main team positions, team development, effectiveness of teamwork. How to prepare, manage and use the meetings.

11. New enterprise creation and development. Financial prerequisites and financing of the new

enterprise

12. Profile and manager‘s personality - basic competencies of managers, general principles and style of manager’s work, responsibility, attitude of manager towards his employees, time management, priorities, prevention of collapse. Organization’s identity - components, image and its change. Corporate culture / sources, surrounding, ethics. How to change the corporate culture.

13. Strategic management - strategy, its aim and importance. How to develop a strategy. Strategic concepts utilization. Strategy evaluation. System of strategic management.

Vstupní požadavky - angličtina
Poslední úprava: Sedlářová Ivona Ing. Ph.D. (20.02.2018)

Sound command of English

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) - angličtina
Poslední úprava: Sedlářová Ivona Ing. Ph.D. (20.02.2018)

Exam based upon personal discussion.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.2 6
Obhajoba individuálního projektu 0.1 2
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Práce na individuálním projektu 0.7 20
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha