PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Applied Reaction Kinetics - AM105022
Anglický název: Applied Reaction Kinetics
Zajišťuje: Ústav anorganické technologie (105)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / 30 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Fíla Vlastimil doc. Dr. Ing.
Bernauer Milan Ing. Ph.D.
Záměnnost : S105008
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace - angličtina
The subject is focused on the analysis of behaviour of chemically reacting systems and design of chemical reactors. The students are introduced to basic concepts, mass and energy balances of reacting systems in steady and dynamic states. Further the students are acquainted with the analysis of heterogeneous reactions both catalytic and non catalytic together with chemical reactor models used in heterogeneous reaction applications. The important part of subject is the design of chemical reactor based on laboratory kinetic data.
Poslední úprava: Kubová Petra (20.02.2018)
Výstupy studia předmětu - angličtina

Students will be able to:

Develop mass and energy balances of reacting systems.

Describe the behavior of chemical reactors on the basis of mathematical models.

Create the model of static and dynamic behavior of chemical reactors on the basis of numerical solution of mathematical models.

Interpret the experimental kinetic data on the basis of kinetic models.

Design the industrial reactor using developed kinetic models.

Poslední úprava: Kubová Petra (20.02.2018)
Literatura - angličtina

R:Schmidt L D., The Engineering of Chemical Reactions, 2nd edition, Oxford University Press, 2009.

R:H.S.Fogler, Essentials of Chemical Reaction Engineering,Prentice Hall,2011.

R:H.S.Fogler,Elements of Chemical Reaction Engineering,2nd Edition,Prentice Hall, 1992

A:J.G. Sanchéz Marcano and T.T. Tsotsis, Catalytic Membranes and Membrane Reactors

Poslední úprava: Fíla Vlastimil (28.03.2023)
Studijní opory - angličtina

1. web.vscht.cz/bernauem/vyuka/vyuka.html

2. Matlab software.

3. Macrocommands GAUSSIE (numerical integration), SIRK42E (numerical solution of system of ODE) in Excel.

Poslední úprava: Fíla Vlastimil (28.03.2023)
Sylabus - angličtina

1. Reaction rate definition. Elementary reactions. Systems of chemical reaction.

2. Balances in isothermal reacting systems. Stoichiometry, conversion.

3. Basic models of chemical reactors for homogeneous systems.

4. Kinetic parameters estimation from isothermal kinetic data.

5. Energy balance in reacting systems. Models of homogeneous non isothermal reactors.

6. Dynamic behaviour of non isothermal homogeneous reactors.

7. Heterogeneous catalytic reactions in a gas phase.

8. Mass and heat transfer in porous catalyst.

9. Fixed bed reactor.

10. Simultaneous separations and reactions.

11. Catalytic membrane separation processes and reactors.

12. Pervaporation membrane reactors

13. Membrane bioreactors.

14. Industrial reactor design.

Poslední úprava: Kubová Petra (20.02.2018)
Vstupní požadavky - angličtina

Chemical Engineering

Mathematics

Poslední úprava: Kubová Petra (20.02.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) - angličtina

Students have to pass successfully two written partial exams after 6th and 10th week of the semester. The performance assessment is passed if it receives a grade of E or higher of ECTS grades.

Poslední úprava: Kubová Petra (20.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 1 28
Účast na seminářích 1 28
4 / 5 112 / 140
 
VŠCHT Praha