PředmětyPředměty(verze: 924)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
High Temperature Fuel Cells - AM105029
Anglický název: High Temperature Fuel Cells
Zajišťuje: Ústav anorganické technologie (105)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2022 do 2022
Semestr: oba
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Paidar Martin doc. Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
 
VŠCHT Praha