PředmětyPředměty(verze: 924)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Laboratory of Fuel Cells and Hydrogen Engineering II - AM105031
Anglický název: Laboratory of Fuel Cells and Hydrogen Engineering II
Zajišťuje: Ústav anorganické technologie (105)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2022 do 2022
Semestr: oba
Body: 7
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/10, KZ [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Sedlářová Ivona Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
 
VŠCHT Praha