PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Chemistry and Physics of Solids - AM108001
Anglický název: Chemistry and Physics of Solids
Zajišťuje: Ústav chemie pevných látek (108)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: 10 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kovanda František prof. Ing. CSc.
Hušák Michal doc. Dr. Ing.
Rohlíček Jan Ing. Ph.D.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Kovanda František prof. Ing. CSc. (28.02.2018)
Theoretical principles of Materials Engineering and Materials Science. The emphasis is on engineering approach in solving the problems of chemistry and physics of solid state and for the understanding of the relationship between structure, reactivity and properties of solids.
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Kovanda František prof. Ing. CSc. (16.09.2019)

A: Fahlman B.D., Materials Chemistry, Springer, 2011, ISBN 978-94-007-0693-4

D: Tilley R.J.D., Understanding Solids: The Science of Materials, 2nd Edition, Wiley & Sons, 2013, ISBN 978-1-118-42328-8

D: West A.R., Solid State Chemistry and its Applications, Second Edition, Student Edition, John Wiley & Sons, 2014, 978-1-119-94294-8

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Kovanda František prof. Ing. CSc. (28.02.2018)

1. External and internal geometry and symmetry of crystals.

2. X-ray diffraction, structure analysis of crystalline solids.

3. Crystal chemistry, close packing.

4. Structure types.

5. Solid solutions, mechanisms of phase transformations.

6. Chemical bonding in solids, electron energy bands.

7. Real crystal.

8. Amorphous solids.

9. Reactivity of solids.

10. Thermal properties of solids.

11. Electrical properties of solids.

12. Magnetic properties of solids.

13. Optical properties of solids.

14. Mechanical properties of solids.

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) - angličtina
Poslední úprava: Hušák Michal doc. Dr. Ing. (16.02.2018)

Successful oral examination.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 1 28
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 2.5 70
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha