PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Transition Metals in Organic Synthesis - AM110005
Anglický název: Transition Metals in Organic Synthesis
Zajišťuje: Ústav organické chemie (110)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:6
E-Kredity: zimní s.:6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/1, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Dvořák Dalimil prof. Ing. CSc.
Tobrman Tomáš doc. Ing. Ph.D.
Anotace - angličtina
Reactions based on the chemistry of transition metals play an important role both in the chemical industry and in the organic synthesis. This course is divided into two parts. In the first part the students familiarize themselves with basic principles of the chemistry of transition metals, with the reactions in coordination sphere and with chemical properties of common ligands. The second part deals with an application of this chemistry in some important industrial processes and especially in the organic synthesis.
Poslední úprava: Kundrát Ondřej (24.01.2018)
Literatura - angličtina

A: L. S. Hegedus: Transition Metals in the Synthesis of Complex Organic Molecules (University Science Books, Sausalito, California, 1999), 1891389041

A: Robert H. Crabtree: The Organometallic Chemistry of the Transition Metals, 2014, John Wiley & Sons, Inc., DOI:10.1002/9781118788301

R: Christoph Elschenbroich: Organometallics, 2016, John Wiley & Sons, Inc., ISBN: 978-3-527-80516-7

R: Organotransition Metal Chemistry: From Bonding to Catalysis, 2010, University Science Books, U.S. ISBN: 189138953X

Poslední úprava: Kubová Petra (09.01.2020)
Sylabus -

1. Formalism (oxidation state, d-electron configuration, 18-electron rule).

2. Basic types of ligands (s-complexes).

3. Basic types of ligands (p-complexes).

4. Reactions in coordination sphere of transition metals (ligand substitution, oxidative addition, reductive elimination, insertion, transmetallation).

5. Nucleophilic attack on ligands coordinated to transition metals.

6. Electrophilic attack on ligands coordinated to transition metals.

7. Homogeneous catalytic reactions (hydrogenation, hydrosilation, hydrocyanation, alkene and alkyne polymerisation, carbonylation reactions).

8. Synthetic applications of transition metal hydrides, organocuprates.

9. Synthetic applications of complexes from insertion of alkenes and alkynes.

10. Synthetic applications of complexes from oxidative addition followed with insertion of alkene, alkyne and carbon monoxide (cross coupling, Heck reaction).

11. Synthetic applications of transition metal carbonyl complexes.

12. Synthetic applications of transition metal carbene complexes (reactions of nucleophilic and electrophilic carbenes, alkene metathesis, metal-catalysed decomposition of diazo compounds).

13. Synthetic applications of h3-allyl transition metal complexes.

14. Synthetic applications of transition metal h6-arene complexes (Cr(CO)3 and FeCp+ complexes).

Poslední úprava: Kubová Petra (15.01.2018)
Studijní prerekvizity - angličtina

Organic Synthesis, Organic Reaction Mechanisms

Poslední úprava: Kundrát Ondřej (15.02.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) - angličtina

Successful passing of two seminar tests and oral exam.

Poslední úprava: Kundrát Ondřej (16.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 4 112
Účast na seminářích 0.5 14
6 / 6 168 / 168
 
VŠCHT Praha