PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Organic Reaction Mechanisms - AM110006
Anglický název: Organic Reaction Mechanisms
Zajišťuje: Ústav organické chemie (110)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Zk [HT]
Počet míst: 20 / 20 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Tobrman Tomáš doc. Ing. Ph.D.
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Kundrát Ondřej Ing. Ph.D. (24.01.2018)
The course is focused on mechanistic interpretation of reactions and processes in organic chemistry and their application in prediction of reaction parameters, product composition and stereochemistry of synthetically useful organic reactions.
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Tobrman Tomáš doc. Ing. Ph.D. (22.02.2018)

Reinhard Bruckner, Advanced Organic Chemistry, Harcourt Academic Press, 2002. 9780121381103

Sylabus -
Poslední úprava: Tobrman Tomáš doc. Ing. Ph.D. (22.02.2018)

1. General terms. Structural and electronic effects influencing a reaction course

2. Electrophilic substitution on sp3 hybridized carbon atom

3. Nucleophilic substitution on sp3 hybridized carbon atom

4. Electrophilic aromatic substitution

5. Nucleophilic aromatic substitution

6. Radical substitutions

7. Eliminations

8. Additions

9. Diels- Alder type reaction

10. Nucleophilic additions on polarized bonds

11. Oxidations and reductions

12. Molecular rearrangements

13. Photochemical reactions

Studijní prerekvizity - angličtina
Poslední úprava: Tobrman Tomáš doc. Ing. Ph.D. (22.02.2018)

No

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Tobrman Tomáš doc. Ing. Ph.D. (22.02.2018)

Účast na semestrálních testech a ústní zkouška.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1,5 42
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha