PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Internship - AM150001
Anglický název: Internship
Zajišťuje: Ústav organické chemie (110)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Třída: Odborná praxe, exkurze, ostatní
Záměnnost : N963003
Anotace -
V průběhu odborné praxe získají studenti praktické zkušenosti s řízením a provozem chemických technologií, s kontrolou kvality výroby a s kontrolou dodržování legislativních pravidel ochrany životního prostředí. Místo vykonání praxe je voleno s ohledem na zaměření odborné výchovy posluchačů.
Poslední úprava: Cibulková Jana (10.11.2022)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • zorientovat se v průmyslové praxi
  • analyzovat zvolený technologický systém a identifikovat významné parametry jednotlivých procesů
  • zapojit se do pracovního kolektivu
Poslední úprava: Kubová Petra (14.10.2019)
Literatura -

Z: Büchner W. a kol.: Průmyslová anorganická chemie, SNTL Praha, ISBN 80-03-00638-4

D: Moulijn J.A., Makkee M., Van Diepen A.: Chemical Process Technology, John Wiley, 2001, ISBN: 0-471-63062-4

Poslední úprava: Kubová Petra (14.10.2019)
Studijní opory -

Nejlepší dostupné techniky dokumenty BREF: http://www.ippc.cz/obsah/viewtopic.php?t=39

Poslední úprava: Kubová Petra (14.10.2019)
Sylabus -

Studenti se podrobně seznámí s výrobní problematikou provozu nebo činností výzkumné instituce, kde svou odbornou praxi absolvují. Podle pokynů zodpovědných pracovníků se aktivně zapojí do činnosti daného subjektu. Zpracují a obhájí závěrečnou zprávu o absolvované praxi.

Poslední úprava: Cibulková Jana (10.11.2022)
Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra (04.11.2019)
 
VŠCHT Praha