PředmětyPředměty(verze: 950)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Laboratory Project Chemistry I - AM150006
Anglický název: Laboratory Project Chemistry I
Zajišťuje: Ústav organické chemie (110)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:7
E-Kredity: letní s.:7
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/10, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Patří ke studentské práci typu: projekt
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kundrát Ondřej Ing. Ph.D.
Rubešová Kateřina doc. Ing. Ph.D.
Třída: Specializační laboratoř
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Pabst Willi prof. Dr. Dipl.-Min. (28.02.2018)
This laboratory project is a student's first individual project to be finalized with a written report. The project aims at developing the student's own scientific thinking, helps to acquire practical skills and detail experience in special laboratory techniques and is a first opportunity to show his or her ability to work under supervision on a given specialized topic. Apart from practical laboratory work the project usually contains also a literature search.
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Pabst Willi prof. Dr. Dipl.-Min. (28.02.2018)

The literature for this laboratory project is determined at the beginning of the summer term individually for each student by his or her supervisor.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Pabst Willi prof. Dr. Dipl.-Min. (28.02.2018)

The detailed program of this laboratory project is determined at the beginning of the summer term individually for each student by his or her supervisor.

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) - angličtina
Poslední úprava: Pabst Willi prof. Dr. Dipl.-Min. (28.02.2018)

By the end of the summer term the student has to prepare and present (defend) a project report, which is evaluated by the supervisor.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 1 28
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 4 112
Práce na individuálním projektu 2 56
7 / 7 196 / 196
 
VŠCHT Praha