PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Water Management in Industry - AM217005
Anglický název: Water Management in Industry
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Bindzar Jan Ing. Ph.D.
Záměnnost : M217005, N217011
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace - angličtina
This course provides the students with information about water use in industry, both in general and in specific industrial sectors: legislation concerning water management in industry, water use, water consumption, water quality requirements, wastewater (sources, composition, treatment), ways of water reuse/recycling and water demand reduction, etc. Different concepts and approaches are discussed. The students are introduced to the water management problems in the most water-intensive industries and agriculture.
Poslední úprava: Bindzar Jan (13.03.2024)
Výstupy studia předmětu - angličtina

Students will be able to:

describe and explain water management systems in industry - generally and in specific water-intensive industrial branches,

analyse and evaluate water management of an industrial plant,

propose an optimal solution for water management of an industrial plant.

Poslední úprava: Kubová Petra (12.04.2018)
Literatura - angličtina

R: Sengupta P.K., Industrial water resource management: challenges and opportunities for corporate water stewardship. First publish ed. 2018, Oxford;Hoboken, NJ;Chichester, West Sussex;: Wiley.ISBN 1119272505;9781119272502.

R: Industrial water reclamation and reuse to minimize liquid discharge. 2021, Alexandria: Water Environment Federation.ISBN 1572783605;9781572783607.

R:Becker D., C. Jungfer, and T. Track. Integrated Industrial Water Management – Challenges, Solutions, and Future Priorities. Chemie Ingenieur Technik 2019,91(10),1367-1374,ISSN 0009-286X. DOI: https://doi.org/10.1002/cite.201900086.

A:Lens P.,Hulshoff Pol L.,Wilderer P.,Asano T. (Ed.),Water Recycling and Resource Recovery in Industry,IWA Publishing,2002,1843390051

A:Doble M., Anil Kumar: Biotreatment of Industrial Effluents, Elsevier Butterworth-Heinemann,2005,Burlington,0750678380

Poslední úprava: Bindzar Jan (09.11.2023)
Studijní opory - angličtina

https://e-learning.vscht.cz/

Poslední úprava: Bindzar Jan (14.09.2023)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

písemná zkouška

Poslední úprava: Bindzar Jan (09.11.2023)
Sylabus - angličtina

1. Introduction, water management in industry - a general overview

2. Water governance and industrial water management

3. Mining (extraction) and processing of minerals and ores

4. Metal production and processing

5. Surface treatment of metals, plastics, …

6. Thermal treatment of coal and waste

7. Cooling water, power generation

8. Chemical and pharmaceutical industry

9. Oil refineries and biofuel production

10. Pulp and paper mills

11. Textile and tanning industry

12. Glass and ceramic manufacturing, lime and cement production

13. Food industry

14. Brief overview of water management in agriculture

Poslední úprava: Bindzar Jan (13.03.2024)
Studijní prerekvizity - angličtina

The course does not deal directly with individual water/wastewater treatment technologies in detail. Therefore, a basic knowledge of them (principles, target pollutants, ...) is crucial.

Poslední úprava: Bindzar Jan (13.03.2024)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) - angličtina

none

Poslední úprava: Bindzar Jan (09.11.2023)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha