PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Communication and Writing Skills for Engineers I - AM217029
Anglický název: Communication and Writing Skills for Engineers I
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:2
E-Kredity: zimní s.:2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, KZ [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Bartáček Jan prof. Ing. Ph.D.
Pokorná Lucie Ing. Ph.D.
Kouba Vojtěch Ing. Ph.D.
Anotace - angličtina
The purpose of this course is to learn strategies to develop scientific research. This course deals with the planning and execution of a research project, the available scientific information sources, techniques for literature search, validity and reliability of information sources, critically reading and evaluating papers, experimental design, data collection, presenting results and research proposals through oral presentations and writing scientific publications. The students will also be supervised in developing a research plan and starting up the literature review for a specific research project.
Poslední úprava: Bindzar Jan (08.06.2022)
Studijní opory - angličtina

https://tvp.vscht.cz/students/imete

Poslední úprava: Bindzar Jan (08.06.2022)
Sylabus - angličtina

1.-2. Designing and executing a research plan

3.-4. Sources of information/techniques for searching literature/reliability of information sources

5.-7. Experimental design

8.-9. Data collection

10.-11. Presentation of a research plan and results through oral presentations and written reports

12.-13. Evaluating validity and reliability of existing research, critically reading and evaluating papers

14. Research ethics

Poslední úprava: Bindzar Jan (08.06.2022)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) - angličtina

The final examination is in the form of a written exam, where the students show their ability to formulate the title, keywords, and abstract of a scientific paper, show their knowledge of formal rules required for technical reports and papers and demonstrate their ability to represent experimental data in the form of tables and figures.

Poslední úprava: Bindzar Jan (13.12.2023)
 
VŠCHT Praha