PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Interdisciplinary Project I - AM217032
Anglický název: Interdisciplinary Project I
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Bartáček Jan prof. Ing. Ph.D.
Jeníček Pavel prof. Ing. CSc.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace - angličtina
Students are trained to apply theoretical knowledge to solve specific problems in the field of wastewater treatment, atmosphere protection technology, and waste management and treatment. The students should elaborate a project in the field of wastewater treatment, atmosphere protection technology, and waste management and treatment.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (14.02.2022)
Studijní opory - angličtina

https://tvp.vscht.cz/students/imete

Poslední úprava: Bindzar Jan (08.06.2022)
Sylabus - angličtina

1. Project assignment to groups of 3 - 4 students

2. - 13. Work on the project; consultations with supervisors

14. Submitting a project report; presentation and discussion of results

Poslední úprava: Bindzar Jan (08.06.2022)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) - angličtina

The final mark of this course has collective components (quality of the report, quality of the presentation) and individual components (performance during the project defence and performance during the work on the project).

Poslední úprava: Bindzar Jan (08.06.2022)
 
VŠCHT Praha