PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Introduction to laboratory practice - AM217033
Anglický název: Introduction to laboratory practice
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:1
E-Kredity: zimní s.:1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Sýkora Vladimír doc. Ing. CSc.
Třída: Základní laboratoře
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Sýkora Vladimír doc. Ing. CSc. (08.09.2022)
The content of the class is focused on the unification of basic laboratory practice at UCT Prague. The course is mainly intended for students who have not completed the full range of laboratory education at the UCT Prague in the bachelor's degree and have not fully mastered the principles of work in the chemical laboratory. It is about tuning the basic laboratory knowledge and skills to a level suitable for the master's degree. Students will be introduced to the principles of work safety, basic chemical calculations, common laboratory equipment and basic laboratory procedures.
Výstupy studia předmětu - angličtina
Poslední úprava: Sýkora Vladimír doc. Ing. CSc. (08.09.2022)

Students will be able to use physical quantities in chemical practice and the proper using of SI units, to calculate different forms of expressing the composition of mixtures. Students will be able to work safely in a chemistry laboratory, to use common laboratory equipment and perform basic laboratory procedures.

Literatura - angličtina
Poslední úprava: Sýkora Vladimír doc. Ing. CSc. (06.09.2022)

K. Rubešová, V. Jakeš: Basic Chemical Calculations, VŠCHT Praha, 2018, ISBN: 978-80-7592-025-6

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Sýkora Vladimír doc. Ing. CSc. (08.09.2022)

Working in the laboratory, laboratory rules.

Physical quantities used in analytical chemistry.

Basic chemical calculations.

Basic laboratory equipment.

Key laboratory skills (measurement of mass, volume, preparation of solutions).

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) - angličtina
Poslední úprava: Sýkora Vladimír doc. Ing. CSc. (08.09.2022)

The requirement for obtaining the credits is the completion of all exercises. In the case of absence, it is possible to attend a limited number of exercises on an alternative date.

 
VŠCHT Praha