PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Technical Nuclear Chemistry and Nuclear Waste - AM218016
Anglický název: Technical Nuclear Chemistry and Nuclear Waste
Zajišťuje: Ústav energetiky (218)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Sajdl Petr doc. RNDr. CSc.
Anotace - angličtina
Technical Nuclear Chemistry and Nuclear Wastes give students knowledge about principles, technology and ways of usage of nuclear energy. After these lectures student will understand the connections and implications of the world nuclear industry, possibilities of future development and relations between the nuclear energy and present environment problems. Chemical regimes and material solutions are discussed in some details. Excursion to one Czech nuclear power plant is part of this course.
Poslední úprava: Sajdl Petr (17.10.2019)
Literatura - angličtina

Atomic Act 263/2016

Beiser Arthur: Perspectives of modern physics, McGraw-Hill, New York

Spinks J.W.T, Woods R.J. :Introduction to Radiation Chemistry, John Wiley and Sons, Inc., New York,1990

Stalhkopf K.E., Steele L.E.: Component Repair, Replacement and Failure Prevention in Light Water Reactors, Elsevier Applied Science Publishers Ltd., London, 1986

Poslední úprava: Kubová Petra (17.10.2019)
Sylabus -

1. Survey of history

2. Characteristic and description of atomic nuclei

3. Nuclear radiation, nuclear fission

4. Radiation chemistry

5. Chemistry of uranium - processing of uranium ore, nuclear fuel production

6. Interaction of nuclear radiation with materials

7. Nuclear reactor - chemical and physical processes

8. Description of reactor types

9. Chemical regimes of PWR (WWER)

10. Effects of ionizing radiation

11. Methods of low active radiation wastes deposition

12. Methods of mixed wastes deposition

13. High intensity radioactive waste and used nuclear fuel, conditions for radioactive waste repository

14. Reprocessing of used nuclear fuel

Poslední úprava: Sajdl Petr (17.10.2019)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) - angličtina

Short presentation on specified issue

Student´s knowledge is examined by a final test

Poslední úprava: Kubová Petra (17.10.2019)
 
VŠCHT Praha