PředmětyPředměty(verze: 887)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Environmental Engineering - AM320046
Anglický název: Environmental Engineering
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Demnerová Kateřina prof. Ing. CSc.
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Demnerová Kateřina prof. Ing. CSc. (13.06.2018)
The main objectives are to transmit knowledge on contaminated site management, existing remediation techniques used, innovative approach to contaminated site remediation using integrated technologies, monitoring of parameters of treatment technologies and their control. Another part is aimed to explanation of use of an integrated tool for evaluation of efficiency of treatment techniques and evaluation of quality of treated groundwater and soil or other materials (chemical analysis, ecotoxicity, physical parameters). Methods for determination of technological parameters needed for remediation process control will be highlighted. Basic principles of natural attenuation, enhance attenuation will be discussed.
Výstupy studia předmětu - angličtina
Poslední úprava: Demnerová Kateřina prof. Ing. CSc. (13.06.2018)

Written examination, oral examination

Literatura - angličtina
Poslední úprava: Demnerová Kateřina prof. Ing. CSc. (13.06.2018)

Masters, Gilbert M., Ela, Wendell P. Introduction to Environmental Engineering and Science, Pearson College Div., 3rd Edition, 2008, ISBN 10 0131481932

Mines, Richard O., Lackey, Laura W. Introduction to Environmental Engineering, Pearson College Div., 1st Edition, 2010, ISBN 10 0132347474

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (20.04.2018)

1. Remediation technologies

In-situ remediation technologies (venting, bio-venting, air-sparging, bio-sparging)

2. Remediation technologies cont.

In-situ remediation technologies (bioremediation, pump and treat, resistant heating, soil washing, surfactant enhancement, stabilization and bio-stabilization etc.)

3. Remediation technologies cont.

Ex-situ remediation treatment technologies (slurry-phase system, soil washing, air-

stripping, bioremediation of soil)

4. Remediation technologies cont.

Ex-situ remediation treatment technologies biofiltration, incineration, solidification,

stabilization)

5. Remediation techniques principles: biological, chemical

6. Remediation techniques principles: physical, combined

7. Integrated treatment technologies

8. Natural attenuation and enhanced attenuation

9. Monitoring and Control

10. Contaminated site monitoring, evaluation of results, selection of most suitable

remediation technique(s)

11. Contaminated site monitoring, evaluation of results, selection of most suitable

remediation technique(s)- cont.

12. Process parameters to be monitored during remediation and their use to control

process efficiency

13. Use of an integrated tool for evaluation of remediation technique efficiency and

quality of treated material (soil, groundwater, sediments etc.)

14. Summary, test

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,6 16
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1,4 40
Účast na seminářích 0,5 14
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha