PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Industrial Chemistry - AM324009
Anglický název: Industrial Chemistry
Zajišťuje: Ústav konzervace potravin (324)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:6
E-Kredity: letní s.:6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Rajchl Aleš doc. Ing. Ph.D.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Rajchl Aleš doc. Ing. Ph.D. (30.08.2019)
The aim of the course is to deepen knowledge of industrial chemistry. This practically oriented course emphasizes key production processes, chemical-engineering originality of production, environment impact, key products etc. The course includes excursions to selected industry companies.
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Rajchl Aleš doc. Ing. Ph.D. (30.08.2019)

R: Moulijn J. A., Makkee M., van Diepen A. E.: Chemical Process Technology. John Wiley & Sons, 2013

Požadavky ke kontrole studia - angličtina
Poslední úprava: Rajchl Aleš doc. Ing. Ph.D. (30.08.2019)

1. Mandatory excursions to industry companies.

2. The exam is based on individual project defense.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Rajchl Aleš doc. Ing. Ph.D. (30.08.2019)

1. Chemical Industry – raw materials, fundamental manufacturing processes, key products

2. Chemical Industry – social and economic relevance, future outlook, environmental impact, excursion

3. Petrochemical Industry - raw materials, fundamental manufacturing processes, key products

4. Petrochemical Industry - social and economic relevance, future outlook, environmental impact, excursion

5. Plastic and Rubber Industry - raw materials, fundamental manufacturing processes, key products

6. Plastic and Rubber Industry - social and economic relevance, future outlook, environmental impact, excursion

7. Pharmaceutical Industry - raw materials, fundamental manufacturing processes, key products

8. Pharmaceutical Industry - social and economic relevance, future outlook, environmental impact, excursion

9. Food Industry - raw materials, fundamental manufacturing processes, key products

10. Food Industry - social and economic relevance, future outlook, environmental impact, excursion

 
VŠCHT Praha