PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Molecular Modelling - AM402014
Anglický název: Molecular Modelling
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Bouř Petr prof. RNDr. CSc.
Záměnnost : M402014, N402037
Je záměnnost pro: M402014
Anotace -
Student se seznámí se základy kvantové mechaniky, molekulové mechaniky, a výpočetních postupů v chemii. Důraz je kladen na spektroskopické metody, jako vibrační a NMR spektroskopie. Přednáška je doplněná cvičením na počítačích.
Poslední úprava: Kubová Petra (24.04.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Po absolvování by studenti měli rozumět tomu, jak fungují kvantově-chemické a molekulárně-dynamické programy. Získají základní znalosti k práci s počítačem, operačním systémem linux, a programem Gaussian.

Poslední úprava: Kubová Petra (24.04.2018)
Literatura -

Z: P. Bouř, Základy kvantových výpočtů molekul 1997-2018 http://hanicka.uochb.cas.cz/~bour/prednaska/skripta.pdf

Z: manual www.gaussian.com

D: A. Szabo, N. S. Ostlund: Modern Quantum Chemistry: Introduction to Advanced Electronic Structure Theory, McGraw-Hill Publishing Company, New York, 1989 (ISBN 0-486-69186-1 or other reprints)

D: P. W. Atkins, R. S. Friedman, Molecular Quantum Mechanics, Oxford University Press, Oxford, 2005 (ISBN 0-19-927498-3 or other reprints)

D: I. N. Levine, Quantum Chemistry, Prentice-Hall, Upper Saddle River, 2000 (ISBN 0-19-927498-3)

Poslední úprava: Bouř Petr (27.05.2019)
Studijní opory -

manual www.gaussian.com

Poslední úprava: Kubová Petra (24.04.2018)
Sylabus -

1. Koncepce molekulárního modelování

2. Numerické řešení Schroedingerovy rovnice

3. Základní pojmy kvantového popisu

4. Predikce vlastností molekul

5. Úvod do výpočetní kvantové mechaniky

6. Pokročilé ab initio metody

7. Empirické modely silového pole

8. Minimalizace energie a příbuzné metody

9. Konformační analýza

10. Simulace spektrálních vlastností

11. Predikce struktury proteinů, sekvenční analýza a skládání proteinů

12. Modelování monomolekulárních vrstev

13. Volná energie, solvatace, reakce a defekty pevného stavu v molekulárních modelech

14. Užití molekulárního modelování a chemické informace při navrhování nových struktur

Poslední úprava: Kubová Petra (24.04.2018)
Vstupní požadavky -

Základy matematiky a fyziky

Poslední úprava: Kubová Petra (24.04.2018)
 
VŠCHT Praha