PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Structure and Properties of Molecules - AM403030
Anglický název: Structure and Properties of Molecules
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:6
E-Kredity: letní s.:6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/1, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Garant: Matějka Pavel prof. Dr. RNDr.
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Matějka Pavel prof. Dr. RNDr. (21.02.2018)
The course comprises fundamental terms related to structure and properties of molecules. Furthermore, the course brings a survey of basic concepts of molecular symmetry, electron structure, vibrational and rotational degrees of freedom, corresponding types of molecular spectra and related structural parameters. Moreover, the role of inner electrons is demonstrated. The relationships of both electron spin techniques and NMR spectroscopy including advanced multidimensional experiments to molecular structure and properties are discussed.
Výstupy studia předmětu - angličtina
Poslední úprava: Matějka Pavel prof. Dr. RNDr. (21.02.2018)

Students will be able to:

Describe the structure of molecules at the static level of equilibrium nuclei positions, electron structure and dynamic description considering vibrational and rotational states.

Explain the fundamental concepts of molecular symmetry.

Apply the concept of point group symmetry on the explanation of structure and properties of molecules.

Explain the fundamentals of techniques suitable for molecular structure ellucidation.

Literatura -
Poslední úprava: Matějka Pavel prof. Dr. RNDr. (21.02.2018)

Z:Handbook of Spectroscopy, Editor(s): Prof. Dr. Guenter Gauglitz, Prof. Dr. Tuan Vo-Dinh, Wiley-VCH 2003, Print ISBN: 9783527297825 Online ISBN: 9783527602308 DOI: 10.1002/3527602305

Z: P.R. Bunker, P. Jensen: Fundamentals of Molecular Symmetry, IOP Publishing, 2004, ISBN 0750309415

D: P. W. Atkins: Physical Chemistry, Oxford University press, 2006, ISBN 1-4292-3127-0

Sylabus -
Poslední úprava: Matějka Pavel prof. Dr. RNDr. (21.02.2018)

1. Molekulová symetrie: principy teorie grup.

2. Molekulová symetrie: bodové grupy.

3. Molekulová symetrie: maticová reprezentace grup, irreducibilní reprezentace.

4. Molekulová symetrie: symetrie orbitalů.

5. Úvod ke spektroskopii: typy spekter, moment přechodu, rozptylová (Ramanova) spektra.

6. Rotační spektra: výběrová pravidla, výpočet geometrie molekul, Starkův jev.

7. Vibrační spektra biatomických molekul: výběrová pravidla, vibračně-rotační interakce, anharmonické vibrace.

8. Vibrační spektra obecných molekul: FG-analýza.

9. Symetrie normálních vibračních modů.

10. Elektronová optická spektra: výběrová pravidla, Franckův-Condonův princip.

11. Roentgenová spektra, fotoelektronová spektroskopie.

12. Zeemanův jev, ESR.

13. NMR, stínicí efekt, chemický posuv, spin-spinové interakce.

14. NMR, pulzní sekvence, vícedimenzionální experimenty a spektra.

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Matějka Pavel prof. Dr. RNDr. (21.02.2018)

It is compulsory to pass a written test and final oral examination.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 1 28
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
Účast na seminářích 0.5 14
6 / 6 168 / 168
 
VŠCHT Praha