PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Pre-diploma Project II - AM403032
Anglický název: Pre-diploma Project II
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:6
E-Kredity: zimní s.:6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/7, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Patří ke studentské práci typu: projekt
Garant: Řehák Karel doc. Ing. CSc.
Třída: Specializační laboratoř
Anotace -
Poslední úprava: Řehák Karel doc. Ing. CSc. (27.05.2019)
Cílem předmětu je (formou konkrétních úkolů) seznamovat studenta s metodiku experimentální a/nebo teoretické práce na pracovišti, které bude zaštiťovat jeho budoucí diplomovou práci.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Řehák Karel doc. Ing. CSc. (27.05.2019)

Studenti budou umět:

Používat experimentální zařízení a software svého školicího pracoviště.

Orientovat se v základní literatuře daného zaměření.

Zpracovávat a prezentovat své získávané výsledky.

Literatura -
Poslední úprava: Řehák Karel doc. Ing. CSc. (27.05.2019)

Z: Atkins P.W., de Paula J., Fyzikální chemie, VŠCHT Praha, 2013, 9788070808306

D: Atkins P.W., de Paula J., Physical Chemistry, Oxford University Press, 2010, 9780199543373

D: Pao, C. Chau: Process Control: a First Course with MATLAB. Cambridge University Press, Cambridge, 2002, 0-521-00255-9.

Z: Benjamin C. Kuo: Automatic Control Systems. Prentice-Hall, 1991, 0-13-051046-7.

Studijní opory -
Poslední úprava: Řehák Karel doc. Ing. CSc. (27.05.2019)

Základní informace a materiály k předmětu: viz E-learningový kurz

Další literatura a elekronické pomůcky:

https://ufch.vscht.cz/studium/literatura

https://ufch.vscht.cz/studium/elektronicke_pomucky

Sylabus -
Poslední úprava: Řehák Karel doc. Ing. CSc. (27.05.2019)

1. Zadání konkrétního úkolu vedoucím diplomové práce nebo pověřeným pracovníkem ústavu.

2. Práce na úkolu pod vedením vedoucího diplomové práce nebo pověřeného pracovníka ústavu.

3. Zpracování výsledků práce do prezentovatelné či publikovatelné formy.

4. Závěrečná prezentace výsledků a její kritické zhodnocení vedoucím práce a jeho spolupracovníky.

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Řehák Karel doc. Ing. CSc. (27.05.2019)

Vypracování individuálního projektu

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 2 56
Obhajoba individuálního projektu 0.4 12
Práce na individuálním projektu 3.6 100
6 / 6 168 / 168
 
VŠCHT Praha