PředmětyPředměty(verze: 887)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Semestral Project I - AM409008
Anglický název: Semestral Project I
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/5 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Garant: Slouka Zdeněk doc. Ing. Ph.D.
Lindner Jiří Ing. Ph.D.
Záměnnost : M409008
Je záměnnost pro: M409008
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (12.04.2018)
Spolupráce na vybraném výzkumném projektu v rámci ÚCHI. Student si volí téma z aktuální nabídky na ústavu. Cílem předmětu je zapojení studentů do výzkumných projektů, postupný přechod od spolupráce na řešení dílčích výzkumných úkolů k samostatné vědecké práci, aktivní práce s odbornou literaturou (převážně cizojazyčnou) a prezentace získaných poznatků odborné veřejnosti.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (12.04.2018)

Studenti budou umět:

  • spolupracovat v rámci týmu na řešení vybraného výzkumného projektu
  • samostatně pracovat s odbornými informačními zdroji
  • prezentovat získané výsledky
Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (12.04.2018)

Individuální dle zaměření projektu.

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (12.04.2018)

Individuální dle zaměření projektu.

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (12.04.2018)

1.-14.: Spolupráce na řešení konkrétního projektu ve výzkumných laboratořích ÚCHI

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (12.04.2018)

Chemické inženýrství I (A)

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 4 112
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha