PředmětyPředměty(verze: 896)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Chemical Engineering: Project - AM409031
Anglický název: Chemical Engineering: Project
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/1 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Další informace: http://www.vscht.cz/uchi/ped/chip/
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Kohout Martin Ing. Ph.D.
Rejl František doc.Ing. Ph.D.
Grof Zdeněk Ing. Ph.D.
Záměnnost : N409004A
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (12.04.2018)
Cílem předmětu je naučit studenty aplikovat poznatky z předmětu Chemické inženýrství na složitější problémy, tj. např. na problémy zahrnující několik jednotkových operací. Studenti řeší zadané úkoly ve skupinách, aby se též seznámili se zásadami týmové práce. Postup řešení je následující: analýza problému, výběr metody řešení, vyhledání potřebných dat a vlastní řešení problému. Studenti vypracovávají o řešení problému písemnou zprávu a výsledky práce obhajují při závěrečné ústní prezentaci.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (12.04.2018)

Studenti budou umět:

Samostatně řešit konkrétní chemicko-inženýrskou úlohu

Pracovat v týmu

Prezentovat výsledky

Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (12.04.2018)

D: Chemické inženýrství I, skripta VŠChT

D: Chemicko-inženýrské tabulky, e-tabulky http://www.vscht.cz/uchi/e_tabulky/index.html

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (12.04.2018)

http://www.vscht.cz/uchi/

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (12.04.2018)

Předmět je standardně vyučován pouze v zimním semestru.

Informace o organizaci výuky a hodnocení přemětu jsou uvedeny na webových stránkách:

http://www.vscht.cz/uchi/ped/chip/

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (12.04.2018)

1. Zadání projektu

2.- 13. Samostatné řešení projektu

14. Obhajoba výsledků a ústní prezentace

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (12.04.2018)

Chemické inženýrství I

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,3 8
Obhajoba individuálního projektu 0,3 8
Práce na individuálním projektu 1,4 40
2 / 2 56 / 56
 
VŠCHT Praha