PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Semestral Project III - AM409035
Anglický název: Semestral Project III
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/5, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Patří ke studentské práci typu: projekt
Garant: Slouka Zdeněk doc. Ing. Ph.D.
Lindner Jiří Ing. Ph.D.
Třída: Specializační laboratoř
Záměnnost : M409008, N409042
Anotace -
Poslední úprava: Cibulková Jana Ing. (25.06.2023)
Spolupráce na vybraném výzkumném projektu v rámci ÚCHI. Student si volí téma z aktuální nabídky na ústavu. Cílem předmětu je zapojení studentů do výzkumných projektů, postupný přechod od spolupráce na řešení dílčích výzkumných úkolů k samostatné vědecké práci, aktivní práce s odbornou literaturou (převážně cizojazyčnou) a prezentace získaných poznatků odborné veřejnosti.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Cibulková Jana Ing. (25.06.2023)

Studenti budou umět:

  • spolupracovat v rámci týmu na řešení vybraného výzkumného projektu
  • samostatně pracovat s odbornými informačními zdroji
  • prezentovat získané výsledky
Literatura -
Poslední úprava: Cibulková Jana Ing. (25.06.2023)

Individuální dle zaměření projektu.

Studijní opory -
Poslední úprava: Cibulková Jana Ing. (25.06.2023)

Individuální dle zaměření projektu.

Sylabus -
Poslední úprava: Cibulková Jana Ing. (25.06.2023)

1.-14.: Spolupráce na řešení konkrétního projektu ve výzkumných laboratořích ÚCHI

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Cibulková Jana Ing. (25.06.2023)

Chemické inženýrství I (A)

 
VŠCHT Praha