PředmětyPředměty(verze: 877)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Strategic Management - AM501013
Anglický název: Strategic Management
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:6
E-Kredity: zimní s.:6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Vacík Emil prof. Ing. Ph. D.
Záměnnost : M501013
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Botek Marek Mgr. Ing. Ph.D. (09.01.2020)

R: DAVID, F. R. Strategic Management. New Jersey, Prentice Hall, 2011.

R: GRANT, R. M., Contemporary Strategic Analysis. Chichester, 2013.

A: HITT, M., IRELAND, R., HOSKINSSON, R. Strategic Management, South-Western Cengage Learning, Canada, 2011.

A: PEARCE, J., ROBINSON, R. Strategic Management, 4. Edition, Irwin Inc., 1991.

A: SPULBER, D. Economics and Management of Competitive Strategy, Wold Scientific, 2009.

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Botek Marek Mgr. Ing. Ph.D. (09.01.2020)

Zápočet: semestrální projekt zpracovaný ve skupinách

Zkouška: písemný test + ústní zkouška

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Botek Marek Mgr. Ing. Ph.D. (09.01.2020)

1. Management in entrepreneurship – Industry 4.0 philosophy. The content of the Strategic management. Strategic management model.

2. Types of strategies used in strategic planning.

3. Strategy formulation. Mission statement, Vision statement, Strategic goals.

4. Entrepreneurial environment analysis. External environment – strategic management in globalization processes.

5. Entrepreneurial environment analysis. Internal environment. Contemporary access of the performance measurement.

6. Strategic analysis. Risk analysis. Scenario approach and response in strategy design.

7. Strategic plan construction.

8. Strategy implementation. Planning activities.

9. Investment strategies. Growth possibilities of entrepreneurial subjects.

10. Soft skills used in performance growth. The role of human capital in strategy implementation.

11. Communication during strategy implementation. Models for the support of the strategy implementation. Balanced Scorecard.

12. Strategy evaluation. Controlling.in strategic processes.

13. Strategic management in non-profit organizations.

14. Crisis management. Termination of entrepreneurial activities in organization.

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Botek Marek Mgr. Ing. Ph.D. (11.02.2020)

Zápočet: semestrální projekt zpracovaný ve skupinách

Zkouška: písemný test + ústní zkouška

 
VŠCHT Praha