PředmětyPředměty(verze: 922)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Strategic Management - AM501013
Anglický název: Strategic Management
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:6
E-Kredity: zimní s.:6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Vacík Emil prof. Ing. Ph.D.
Záměnnost : M501013
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (08.02.2021)

R: Mastering Strategic Management – Open Textbook Library. Dostupné z https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/mastering-strategic-management

A: DAVID, F. R. Strategic Management. New Jersey, Prentice Hall, 2011.

A: GRANT, R. M., Contemporary Strategic Analysis. Chichester, 2013.

A: HITT, M., IRELAND, R., HOSKINSSON, R. Strategic Management, South-Western Cengage Learning, Canada, 2011.

A: PEARCE, J., ROBINSON, R. Strategic Management, 4. Edition, Irwin Inc., 1991.

A: SPULBER, D. Economics and Management of Competitive Strategy, Wold Scientific, 2009.

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (08.02.2021)

Zápočet: testy z předepsané knihy, aktivní účast na seminářích (např. formou testu z případové studie), esej v rozsahu 1.500 slov na zadané téma

Zkouška: bodové ohodnocení aktivit zápočtu + zkouška formou eseje

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (05.08.2022)

1. Introduction to strategic management

2. The concept of strategy as a position

3. Strategy as a plan

4. Analysis of the external environment

5. Analysis of the internal environment

6. Strategy Alignment

7. Management in a crisis

8. Implementation of the strategy in practice

9. Semi-globalization

10. Diversification

11. Organizational structure of the company

12. Ethical management

13. Innovation management and change management

14. Behavioral strategic management

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (08.02.2021)

Pass: tests from a prescribed book, active participation in seminars (eg in the form of a test from a case study), an essay of 1,500 words on a given topic

Exam: point evaluation of credit activities + exam in the form of an essay

 
VŠCHT Praha