PředmětyPředměty(verze: 956)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  

Ve dnech 1. 8 až 2. 8. nebude dostupné webové rozhraní Studijního informačního systému (SIS) z důvodu plánovaných servisních prací.

 

Dekujeme za pochopení a omlouváme se za případné problémy

Information Systems Design - AM501016
Anglický název: Information Systems Design
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Vytlačil Dalibor doc. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: M501016
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Literatura - angličtina

Recommended literature:

ARLOW, Jim. UML 2 and the unified process: practical object-oriented analysis and design. Vyd. 1. Boston: Addison-Wesley, 2005, 592 s. ISBN 03-213-2127-8.

AMBLER, Scott W. The elements of UML 2.0 style. Cambridge: Cambridge University Press, 2005, xi, 188 s. ISBN 978-0-521-61678-2.

THOMSEN, Erik. OLAP solutions: multidimensional information systems. Vyd. 1. New York: John Wiley, 2002, 661 s. ISBN 04-714-0030-0.

BPMN specification and examples on Object Management Group webpage - http://www.bpmn.org/

Humphrey, W. S. (March 1988). "Characterizing the software process: A maturity framework". IEEE Software. 5 (2): 73–79. doi:10.1109/52.2014.

Recommended tools:

Software BizAgi Process Modeler

Software DIA

Poslední úprava: Vlachý Jan (06.04.2020)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Project (semester work), written and oral exam

Poslední úprava: Kaiser Jiří (12.09.2023)
Sylabus - angličtina

• Basic terms from systems engineering and information systems fields. Modeling paradigms.

• System architecture and information system architectures.

• Information system lifecycle, approaches to information system development.

• Behavioral oriented process modeling methods – basics of Business Process Model and Notation (BPMN)

• Behavioral oriented process modeling methods – advanced elements of Business Process Model and Notation (BPMN) standard and collaboration diagrams.

• Behavioral oriented process modeling methods – Activity Diagrams from Unified Modeling Language (UML)

• Other behavioral oriented process modeling methods.

• Function and structural oriented methods of process modeling

• Process and process system measurement and evaluation

• Specification of functional requirements on software application using Use Case diagram from Unified Modeling Language (UML) including using of advanced relations between use cases.

• Modeling use case scenarios using text description and Activity Diagrams from Unified Modeling Language (UML)

• Modeling states of information system objects and data modeling using Entity Relationship (E-R) diagram

• Management information systems

• Process modeling applications (mainly industrial)

Poslední úprava: Vlachý Jan (06.04.2020)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) - angličtina

Project (semester work), written and oral exam

Poslední úprava: Kaiser Jiří (12.09.2023)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0.2 5
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 1.8 51
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
6 / 6 168 / 168
 
VŠCHT Praha