PředmětyPředměty(verze: 898)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Agile Project Management - AM501018
Anglický název: Agile Project Management
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:6
E-Kredity: letní s.:6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D.
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (08.02.2021)
The aim of the course is to present currently used agile approaches in alignment with the international standards and uses. The course presents an overview of the agile approaches and delves deeper into the most common ones, such as Scrum, Kanban, DSDM. Upon completion of the course the students will be able to use basic tools of multiple approaches, be productive members of agile project teams. The course is aligned to international standards and examinations.
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Kačín Radovan Ing. (09.02.2021)

Recommended:

 • Stanford d-school bootcamp bootleg.
 • Scrum Guide.
 • David J Anderson and Andy Carmichael. Essential Kanban Condensed.
 • Emerson Taymor. Agile Handbook.

Additional:

 • Peter Measey. Agile Foundations.
 • Robert Wysocki. Effective project management: traditional, agile, extreme.
 • Henrik Kniberg. Lean from the trenches.
Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (08.02.2021)

Zápočet: průběžné kvizy, průběžná písemná zkouška (midterm exam), individuální práce

Zkouška: závěrečná písemná zkouška (final exam), zpracování týmového projektu za použití agilního přístupu včetně několika průběžných prezentací

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (08.02.2021)
 • Why Agile matters. Difference to waterfall. When to use which approach.
 • Design Thinking Process. Selected design tools (Empathy map, Point of view, Persona)
 • Family of Agile Approaches. Origins of agile. Agile manifesto. Rationale and Benefits. Empirical and defined process. Agile simulation.
 • Design Thinking Process in detail. Empathize. Define. Ideate. Prototype. Test. Other versions of the Design Thinking lifecycle.
 • Combining Agile and Design Thinking.
 • Scrum. Scrum Guide. Roles. Ceremonies. Artefacts.
 • Kanban
 • Other agile approaches. DSDM, XP (Extreme Programming), PRINCE2Agile, Design Sprint.
 • Scaling Agile. SAFE, LESS (Large Scale Scrum)
 • Combining Agile and Operations. DevOps. Dual track agile.
 • Complementary fields to Agile. Business Analysis. Product management. Lean Startup. User Experience/Interaction Design, Testing.
 • Implementing Agile
 • Company visit/Guest lectures from the industry. Current topics of implementation „Being agile“ vs. „Doing agile“.

Note: Scrum part of the course is based on suggested learning outcomes by the Scrum Alliance and Scrum.org, leading bodies in the field

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (08.02.2021)

Zápočet: průběžné kvizy, průběžná písemná zkouška (midterm exam), individuální práce

Zkouška: závěrečná písemná zkouška (final exam), zpracování týmového projektu za použití agilního přístupu včetně několika průběžných prezentací

 
VŠCHT Praha