PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Agile Project Management - AM501018
Anglický název: Agile Project Management
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:6
E-Kredity: letní s.:6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D.
Anotace - angličtina
The aim of the course is to present currently used agile approaches in alignment with the international standards and uses. The course presents an overview of the agile approaches and delves deeper into the most common ones, such as Scrum, Kanban, DSDM. Upon completion of the course the students will be able to use basic tools of multiple approaches, be productive members of agile project teams. The course is aligned to international standards and examinations.
Poslední úprava: Švecová Lenka (08.02.2021)
Literatura - angličtina

R: D-School. Stanford d-school bootcamp bootleg (2022). Available: https://dschool.stanford.edu/resources/design-thinking-bootleg.

R. Ken Schwaber & Jeff Sutherland (2020). The Scrum Guide. The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game. Available: https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-US.pdf.

R: Anderson, D. J., & Carmichael, A. (2016). Essential kanban condensed. Blue Hole Press.

R: Taymor, E. (2017). Agile handbook.

A: Measey, P. et al. (2015). Agile foundations: principles, practices and frameworks. BCS.

A: Wysocki, R. K. (2011). Effective project management: traditional, agile, extreme. John Wiley & Sons.

A: Kniberg, H. (2011). Lean from the trenches: Managing large-scale projects with Kanban. Pragmatic Bookshelf.

Poslední úprava: Švecová Lenka (13.05.2022)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Zápočet: průběžné kvizy, průběžná písemná zkouška (midterm exam), individuální práce

Zkouška: závěrečná písemná zkouška (final exam), zpracování týmového projektu za použití agilního přístupu včetně několika průběžných prezentací

Poslední úprava: Švecová Lenka (08.02.2021)
Sylabus - angličtina

1. Why Agile matters. Difference to waterfall. When to use which approach.

2. Design Thinking Process. Selected design tools (Empathy map, Point of view, Persona)

3. Family of Agile Approaches. Origins of agile. Agile manifesto. Rationale and Benefits. Empirical and defined process. Agile simulation.

4. Design Thinking Process in detail. Empathize. Define. Ideate. Prototype. Test. Other versions of the Design Thinking lifecycle.

5. Combining Agile and Design Thinking.

6. Scrum. Scrum Guide. Roles. Ceremonies. Artefacts.

7. Kanban

8. Other agile approaches. DSDM, XP (Extreme Programming), PRINCE2Agile, Design Sprint.

9. Scaling Agile. SAFE, LESS (Large Scale Scrum)

10. Combining Agile and Operations. DevOps. Dual track agile.

11. Complementary fields to Agile. Business Analysis. Product management. Lean Startup. User Experience/Interaction Design, Testing.

12. Implementing Agile

13. Company visit/Guest lectures from the industry.

14. Current topics of implementation „Being agile“ vs. „Doing agile“.

Note: Scrum part of the course is based on suggested learning outcomes by the Scrum Alliance and Scrum.org, leading bodies in the field

Poslední úprava: Švecová Lenka (13.05.2022)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Zápočet: průběžné kvizy, průběžná písemná zkouška (midterm exam), individuální práce

Zkouška: závěrečná písemná zkouška (final exam), zpracování týmového projektu za použití agilního přístupu včetně několika průběžných prezentací

Poslední úprava: Švecová Lenka (08.02.2021)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0.1 4
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.9 54
Práce na individuálním projektu 1.6 46
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.3 8
Účast na seminářích 1 28
6 / 6 168 / 168
 
VŠCHT Praha