PředmětyPředměty(verze: 877)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Agile Project Management - AM501018
Anglický název: Agile Project Management
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:6
E-Kredity: zimní s.:6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Vlachý Jan doc. Ing. Ph.D. (06.04.2020)

Povinná literatura:

Stanford d-school bootcamp bootleg (most important for the Design Thinking section of the course)

Scrum Guide (for the Scrum section of the course)

David J Anderson and Andy Carmichael, Essential Kanban Condensed

Emerson Taymor, Agile Handbook

Doporučená literatura:

Peter Measey, Agile Foundations

Robert Wysocki, Effective project management: traditional, agile, extreme

Henrik Kniberg, Lean from the trenches

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Vlachý Jan doc. Ing. Ph.D. (06.04.2020)

Zápočet: průběžné kvizy, průběžná písemná zkouška (midterm exam), individuální práce

Zkouška: závěrečná písemná zkouška (final exam), zpracování týmového projektu za použití agilního přístupu včetně několika průběžných prezentací

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Vlachý Jan doc. Ing. Ph.D. (06.04.2020)

• Why Agile matters. Difference to waterfall. When to use which approach.

• Design Thinking Process. Selected design tools (Empathy map, Point of view, Persona)

• Family of Agile Approaches. Origins of agile. Agile manifesto. Rationale and Benefits. Empirical and defined process. Agile simulation.

• Design Thinking Process in detail. Empathize. Define. Ideate. Prototype. Test. Other versions of the Design Thinking lifecycle.

• Combining Agile and Design Thinking.

• Scrum. Scrum Guide. Roles. Ceremonies. Artefacts.

• Kanban

• Other agile approaches. DSDM, XP (Extreme Programming), PRINCE2Agile, Design Sprint.

• Scaling Agile. SAFE, LESS (Large Scale Scrum)

• Combining Agile and Operations. DevOps. Dual track agile.

• Complementary fields to Agile. Business Analysis. Product management. Lean Startup. User Experience/Interaction Design, Testing.

• Implementing Agile

• Company visit/Guest lectures from the industry. Current topics of implementation

„Being agile“ vs. „Doing agile“.

Careers

Note: Scrum part of the course is based on suggested learning outcomes by the Scrum Alliance and Scrum.org, leading bodies in the field

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Vlachý Jan doc. Ing. Ph.D. (06.04.2020)

Zápočet: průběžné kvizy, průběžná písemná zkouška (midterm exam), individuální práce

Zkouška: závěrečná písemná zkouška (final exam), zpracování týmového projektu za použití agilního přístupu včetně několika průběžných prezentací

 
VŠCHT Praha