PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Economic and Financial Modelling - AM501019
Anglický název: Economic and Financial Modelling
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Vlachý Jan doc. Ing. Ph.D.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (16.05.2022)

R: Bierman, H., Smidt, S. Advanced Capital Budgeting: Refinements in the Economic Analysis of Investment Projects. New York: Routledge, 2007.

R: Mun, J. Modeling Risk. Hoboken: John Wiley, 2006.

R: Charnes, J. Financial Modeling with Oracle Crystal Ball and Excel. 2nd ed. Hoboken: John Wiley, 2012.

R: Learning support / studijní pomůcky: Materials distributed in class and students' own work developed in class / podklady a vlastní práce studentů z výuky

A: Mun, J. Real Options Analysis: Tools and Techniques for Valuing Strategic Investments and Decisions. Hoboken: John Wiley, 2012.

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Vlachý Jan doc. Ing. Ph.D. (06.04.2020)

Tvorba a prezentace modelu dle individuálního zadání.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (16.05.2022)

1. Numerical Models and their Comparison with Analytical Models

2. Types of Models and Routine Problem Characteristics

3. Sensitivities and Scenarios

4. Approximation Errors, Model Risks and Good Practice in Modelling

5. Software Applications and Specifics, Pseudorandom Number Generation and Transformation in Simulations

6. Case Studies (Model Design, Solution and Discussion)

7. Case Studies - Project Cash Flow Risk Analyses

8. Case Studies - Optimization of Business Processes

9. Case Studies - Real Options

10. Case Studies - Optimization of Production Systems

11. Case Studies - Credit Risk Management

12. Case Studies - Market Risk Management, Value at Risk

13. Individual Assignment Consultations

14. Conclusions and Follow-up

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Vlachý Jan doc. Ing. Ph.D. (15.09.2020)

Creation and presentation of a model based on individual assignment. / Tvorba a prezentace modelu dle individuálního zadání.

 
VŠCHT Praha