PředmětyPředměty(verze: 889)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Economic and Financial Modelling - AM501019
Anglický název: Economic and Financial Modelling
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Vlachý Jan doc. Ing. Ph.D.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Vlachý Jan doc. Ing. Ph.D. (15.09.2020)

povinná literatura:

Bierman, H., Smidt, S. Advanced Capital Budgeting: Refinements in the Economic Analysis of Investment Projects. New York: Routledge, 2007.

Mun, J. Modeling Risk. Hoboken: John Wiley, 2006.

Charnes, J. Financial Modeling with Oracle Crystal Ball and Excel. 2nd ed. Hoboken: John Wiley, 2012.

Learning support / studijní pomůcky:

Materials distributed in class and students' own work developed in class / podklady a vlastní práce studentů z výuky

doporučená literatura:

Mun, J. Real Options Analysis: Tools and Techniques for Valuing Strategic Investments and Decisions. Hoboken: John Wiley, 2012.

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Vlachý Jan doc. Ing. Ph.D. (06.04.2020)

Tvorba a prezentace modelu dle individuálního zadání.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Vlachý Jan doc. Ing. Ph.D. (06.04.2020)

• Numerical Models and their Comparison with Analytical Models

• Types of Models and Routine Problem Characteristics

• Sensitivities and Scenarios

• Approximation Errors, Model Risks and Good Practice in Modelling

• Software Applications and Specifics, Pseudorandom Number Generation and Transformation in Simulations

• Case Studies (Model Design, Solution and Discussion)

  • Project Cash Flow Risk Analyses
  • Optimization of Business Processes
  • Real Options
  • Optimization of Production Systems
  • Credit Risk Management
  • Market Risk Management, Value at Risk

• Individual Assignment Consultations

• Conclusions and Follow-up

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Vlachý Jan doc. Ing. Ph.D. (15.09.2020)

Creation and presentation of a model based on individual assignment. / Tvorba a prezentace modelu dle individuálního zadání.

 
VŠCHT Praha