PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
European Union and Regional Policy - AM501020
Anglický název: European Union and Regional Policy
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2022
Semestr: oba
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Novotný Lukáš doc. Dr. Mgr. M.A.
Výstupy studia předmětu - angličtina
Poslední úprava: Novotný Lukáš doc. Dr. Mgr. M.A. (05.12.2020)

At the end of this course it is expected that students will have a detailed understanding of public policy developments in EU governance; be able to critically analyse the EU’s democratic credentials, and be able to assess cutting edge research on the EU’s contemporary challenges.

Literatura - angličtina
Poslední úprava: Novotný Lukáš doc. Dr. Mgr. M.A. (17.09.2020)

Core:

BEREND, Ivan T. The History of European Integration. A new perspective. London and New York: Routledge, 2016, 271 s.

BRAUN, Julie Anna. Regional Policies and European Integration. Cham: palgrave macmillan, 2016, 209 s.

Supplementary:

BRIGUGLIO, L. (ed.). Small States and the European Union Economic perspectives. London and New York: Routledge, 2016, 252 s.

GSTÖHL, Sieglinde, LANNON, Erwan. The European Union’s Broader Neighbourhood Challenges and opportunities for cooperation beyond the European Neighbourhood Policy. London and New York: Routledge, 2015, 347 s.

TELÓ, Mario (ed.). European Union and New Regionalism Competing Regionalism and Global Governance in a Post-Hegemonic Era. London and New York: Routledge, 2016, 478 s.

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)
Poslední úprava: Vlachý Jan doc. Ing. Ph.D. (06.04.2020)

Z - Účast na výuce, prezentace, samostatná práce (referáty)

ZK - test

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Vlachý Jan doc. Ing. Ph.D. (06.04.2020)

The course discusses developments in the EU and in the EU Regional Policy from the end of the Cold War until today. It focuses on relevant issues of the integration process. It is based on lectures, class discussions and presentations of various positions present in the debates (group projects / own positions). The objectives of the course are to explain a modern development of the EU, analyse key points in particular areas of integration and practise argumentation skills.

The course discusses developments in the EU from the end of the Cold War until today.

It focuses on relevant issues of the integration process and on regional policy of the EU.

The objectives of the course are to explain a modern development of the EU and analyse key points in particular areas of integration.

The course consists of lectures mixed together with seminars including class discussions.

Students are expected to prepare one presentation with position paper and specific group projects.

Both are presenting in the class. The discussion should introduce a wide range of arguments and points of view.

Outline and syllabus:

I. Opening session

II. The European integration process - a crash course

III. Single market construction

IV. From the EC to the EU - re-evaluation of strategies

V. The EU development and Amsterdam reform

VI. The Treaty of Nice - institutional preparation for enlargement

VII. The enlargement process and strategy

VIII. The Constitution for Europe and The Lisbon Treaty

IX. Beyond the Lisbon Treaty: EU in the world, Euro crisis

X-XII. EU and the Regional Policy

XIII. Final test

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) - angličtina
Poslední úprava: Vlachý Jan doc. Ing. Ph.D. (06.04.2020)

Z - Účast na výuce, prezentace, samostatná práce (referáty)

ZK - test

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0.4 12
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.5 42
Práce na individuálním projektu 1.1 30
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
6 / 6 168 / 168
 
VŠCHT Praha