PředmětyPředměty(verze: 877)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Financial Markets and Risk Management - AM501022
Anglický název: Financial Markets and Risk Management
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:6
E-Kredity: zimní s.:6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Vlachý Jan doc. Ing. Ph.D.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Vlachý Jan doc. Ing. Ph.D. (06.04.2020)

povinná literatura:

Pilbeam, K. Finance and Financial Markets. 3rd ed. New York: Palgrave Macmillan, 2010.

Steiner, B. Key Financial Market Concepts: The 100 Terms Every Finance Professional Needs to Know. 2nd ed. Harlow: Prentice Hall, 2011.

Myint, S., Famery, F. The Handbook of Corporate Financial Risk Management. London: Risk Books, 2012.

doporučená literatura:

Davidson, A. How the Global Financial Markets Really Work: The Definitive Guide to Understanding International Investment and Money Flows. London: Kogan Page, 2009.

Malz, A.M. Financial Risk Management: Models, History and Institutions. Hoboken: Wiley Finance, 2011.

Hull, J. Options, Futures and Other Derivatives. 8th ed. New Jersey: Prentice Hall, 2012.

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Vlachý Jan doc. Ing. Ph.D. (06.04.2020)

Z – seminární práce prezentovaná při cvičení

ZK – písemná zkouška

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Vlachý Jan doc. Ing. Ph.D. (06.04.2020)

• Financial Markets, Introduction

• Financial Instruments and Financial Markets

• Trading and Settlement Conventions

• Financial Derivatives

• Commodity Markets

• Behavior of Markets and Measuring Market Risk

• Determinants of Market Value, Applications of Arbitrage

• Financial Risk Management, Introduction

• Financial Risk Analysis

• Hedging and Hedging Strategies

• Managing Nonlinear Risks

• Option Valuation

• Economic Capital and its Applications

• Conclusions and Follow-up

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Vlachý Jan doc. Ing. Ph.D. (06.04.2020)

Z – seminární práce prezentovaná při cvičení

ZK – písemná zkouška

 
VŠCHT Praha