PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Global Virtual Teams - AM501023
Anglický název: Global Virtual Teams
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/4, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Charvátová Dagmar Ing. Ph.D.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Literatura - angličtina

Povinná literatura:

Adler, R.B., Elmhorst, J and Lucas, K. (2013). Communicating at Work. Chapter 7: Leading and

Working in Teams. New York: McGraw-Hill, pp. 184-209.

Camerer, R. & Mader, J (2012). Intercultural Competence in Business English. Chapter 3: Intercultural

theory. Cornelsen: Berlin, pp. 29-41.

Camerer, R. & Mader, J (2012). Intercultural Competence in Business English. Chapter 7: Corporate

Poslední úprava: Vlachý Jan (06.04.2020)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Zápočet: aktivní účast na cvičeních, zpracování projektových a individuálních úkolů

Zkouška: 60% hodnocení = kvalita výstupů v projektu; 40% hodnocení = kvalita individuálního výstupu v podobě reflektivní eseje

Poslední úprava: Švecová Lenka (14.09.2022)
Sylabus - angličtina

The subject focuses on development of teamwork competence in global virtual teams in the business environment. The students will receive in-class input based on theoretical background and hands-on practice to be able to carry out team project work among five European universities (CR, Germany, Ireland, France, Finland). The teams work as consultants providing a small or medium-sized enterprise with recommendations for developing a digital corporate communication strategy for a country in which the enterprise is currently not operating, but to which it is considering expanding. In the course plan, there are three synchronous project workshops in which the teams meet and work together on the project tasks. As a project follow-up, the students write individually a reflection based on critical incidents collected throughout the project work.

1. Introduction to working in GVTs; basic concepts

2. Aspects of working in GVTs

3. Video-conferencing skills for GVTs

4. Developing a cross-cultural communication strategy

5. Workshop 1 – agile work processes in GVTs

6. Critical-incident analysis

7. Selecting a foreign market

8. Selecting a digital communication strategy

9. Workshop 2 – working on internationalisation ideas

10. Workshop 3 – preparing the team presentation and executive summary

11. Best practice in GVTs

12. Video conference presentations of project results

13. Writing a reflection on GVTs using the critical incidents 1

14. Writing a reflection on GVTs using the critical incidents 2

Poslední úprava: Švecová Lenka (14.09.2022)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) - angličtina

Zápočet: aktivní účast na cvičeních, zpracování projektových a individuálních úkolů

Zkouška: 60% hodnocení = kvalita výstupů v projektu; 40% hodnocení = kvalita individuálního výstupu v podobě reflektivní eseje

Poslední úprava: Vlachý Jan (06.04.2020)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 2 56
Účast na seminářích 2 56
6 / 6 168 / 168
 
VŠCHT Praha