PředmětyPředměty(verze: 888)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Smart Cities - AM501024
Anglický název: Smart Cities
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Platnost: od 2020 do 2020
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Hudeček Tomáš doc. RNDr. Ph.D.
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Vlachý Jan doc. Ing. Ph.D. (06.04.2020)

(P) Horák, Tomáš. Logistics in Smart Cities = Logistika ve Smart Cities. 1. vydání. V Praze: České vysoké učení technické, [2017], ©2017. 39 stran. Habilitační přednáška; 29/2017. ISBN 978-80-01-06310-1.

(D) TOWNSEND, Anthony M. Smart cities: big data, civic hackers, and the quest for a new utopia. New York: W.W. Norton & Company, 2014. ISBN 978-0-393-34978-8.

(D) SONG, Houbing, Ravi SRINIVASAN, Tamim SOOKOOR a Sabina JESCHKE. Smart cities: foundations, principles, and applications. Hoboken, NJ: John Wiley, 2017. ISBN 978-1119226390.

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Vlachý Jan doc. Ing. Ph.D. (06.04.2020)

Docházka, prezentace vybraného tématu a semestrální práce.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Vlachý Jan doc. Ing. Ph.D. (06.04.2020)

• Case studies of smart cities concepts in the world (Vienna, Barcelona, Copenhagen, Amsterdam, Seattle, Malmö, Freiburg). Czech smart cities projects. Methodological framework of smart cities in the Czech Republic.

• The paradigm of economic, environmental and social sustainability in the smart citiy concepts. Pillars (energy, mobility, ICT) of infrastructure projects. Indicators and determinants of smart city projects.

• Comparative and evaluation methods, indicators used for analysis and evaluation.

• Smart city concepts and strategic, spatial and master planning.

• Smart mobility. Permeability. New technologies for transportation, parking. Electromobility. Car/bike sharing. Relationship between transport and environment. Sustainable mobility.

• Smart buildings. Energetically and environmentally sustainable construction. New building technologies and BIM. Buildings Energy consumption.

• Municipal energy. Renewable sources. Smart grids. Energy Resiliency and Security.

• Smart cities and Industry 4.0.

• Information and communication technologies in the smart cities concepts. eGovernance. Smart city and digital agenda. Data and bigdata.

• Social cohesion. Participation. The human scale of the city. Sustainable and affordable housing.

• Environmental dimension of smart city concepts. Climate impacts. Environmental infrastructure (efficient use and water quality improvement, waste management, air pollution reduction).

• Climate protection. Urban heat islands. Carbon foots. Externalities associated with the production of greenhouse gases, their quantification. Emissions trading. Smart City as a Carbon Zero concept.

• Financing of smart city projects. EU support. PPP and EPC projects. Economic sustainability of cities and regions.

• Managing smart city concepts. Clusters. Cooperation between the public, corporate and non-profit / civil sector.

• Psychological and social aspects of smart city concepts.

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Vlachý Jan doc. Ing. Ph.D. (06.04.2020)

Docházka, prezentace vybraného tématu a semestrální práce.

 
VŠCHT Praha