PředmětyPředměty(verze: 877)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Social Competences in Project and Process Management - AM501025
Anglický název: Social Competences in Project and Process Management
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Dvořáková Zuzana prof. Ing. CSc.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Vlachý Jan doc. Ing. Ph.D. (06.04.2020)

IPMA Competence Baseline: available at http://www.ipma.world/resources/ipma- publications/ipma-competence-baseline/

Selected chapters from

ADAIR, J.: Handbook of Management and Leadership, London : Thorogood, 2004. e book

JAY, R.; TEMPLAR, R.: Fast Thinking Manager´s Manual, Pearson. 2004. ISBN: 978-0273681052

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Hřebačková Monika PhDr. (22.09.2020)

Pro-active participation in seminars

Summary

In-class presentation

Personal development plan (individual skills development plan; self reflection and self-assessment).

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Hřebačková Monika PhDr. (22.09.2020)

1. Introduction to the course. Key concepts, standards and terminology

2. IPMA Model, ICB Competence Eye

3. Managing teams. Leadership styles

4. Personal Development Plan (PDP) I. SMART goals

5. Managing information. Text Analysis

6. Resolving conflicts

7. Case study I

8. Case study II

9. Case study III

10. Personal Development Plan (PDP) II. Debriefing

11. Assertive communication. Constructive criticism. Motivation

12. Risk mitigation. Change management

13. Decision-making. Presenting

14. Revision. Feedback and Assessment

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Hřebačková Monika PhDr. (22.09.2020)

Pro-active participation in seminars 50%

Summary 10%

In-class presentation 10%

Personal development plan (individual skills development plan; self reflection and self-assessment). 30%

 
VŠCHT Praha