PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Social Competences in Project and Process Management - AM501025
Anglický název: Social Competences in Project and Process Management
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2022
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2, KZ [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Charvátová Dagmar Ing. Ph.D.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace - angličtina
The course is designed to increase students´ awareness of key elements of social competencies and improve the way they relate to others in order to work more effectively. A participatory method is used. The students are encouraged to think and reflect on different behaviours and to understand their impact, to set personal goals, draw on their work and study experience, and share their opinions in pair or team discussions. Classwork comprises individual/pair/team preparation and home study. Besides practical exercises, games and role-plays, the students analyze a case study from the social competencies’ perspective, create their own personal development plan, read and summarize a specialized text on a social competencies’ topic, and present on a related topic of their choice. Developing communicative skills in English is also included.
Poslední úprava: Hřebačková Monika (09.02.2021)
Literatura - angličtina

R: IPMA standards – Individual Competence Baseline (ICB4): available at http://www.ipma.world/resources/ipma- publications/ipma-competence-baseline/ (Selected chapters)

A: ADAIR, J.: Handbook of Management and Leadership, London : Thorogood, 2004. e book

A: JAY, R.; TEMPLAR, R.: Fast Thinking Manager´s Manual, Pearson. 2004. ISBN: 978-0273681052

Poslední úprava: Švecová Lenka (16.05.2022)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Pro-active participation in seminars

Summary

In-class presentation

Personal development plan (individual skills development plan; self reflection and self-assessment).

Poslední úprava: Hřebačková Monika (22.09.2020)
Sylabus - angličtina

1. Introduction to the course. Key concepts, standards and terminology

2. IPMA Model, ICB Competence Eye

3. Managing teams. Leadership styles

4. Personal Development Plan (PDP) I. SMART goals

5. Managing information. Text Analysis

6. Resolving conflicts

7. Case study I

8. Case study II

9. Case study III

10. Personal Development Plan (PDP) II. Debriefing

11. Assertive communication. Constructive criticism. Motivation

12. Risk mitigation. Change management

13. Decision-making. Presenting

14. Revision. Feedback and Assessment

Poslední úprava: Hřebačková Monika (22.09.2020)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) - angličtina

Pro-active participation in seminars 50%

Summary 10%

In-class presentation 10%

Personal development plan (individual skills development plan; self reflection and self-assessment). 30%

Poslední úprava: Hřebačková Monika (22.09.2020)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.4 10
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Práce na individuálním projektu 1.1 32
Účast na seminářích 1 28
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha